Det strategiska innovationsprojektet Affärsmodeller för IoT-data i den offentliga sektorn sker inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet IoT Sweden. Projektet koordineras av Future Position X i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden och Sensative.

Under våren har vi hittills genomfört fyra workshops i samarbete med olika offentliga projekt:

En öppen workshop hölls på United Spaces i Stockholm i februari. Workshopen var ett framgångsrikt trippelHelix-samarbete med deltagare från den akademiska världen, näringslivet och den offentliga sektorn.

En workshop där många olika aktörer från Göteborg deltog. Workshopen organiserades genom IoT Sveriges IoT-nav och projekt ”Love IoT”. Workshopen genomfördes online.

En workshop tillsammans med Allmännyttans digitaliseringsinitiativ där vi tittade på möjligheter och utmaningar inom fastighetsbranschen. Det var en mycket kreativ dag med hög energi och ett ömsesidigt utbyte av idéer och idéer om affärsmodeller kopplade till IoT i den offentliga sektorn. Allmännyttans digitaliseringsinitiativ är en treårig investering som syftar till att stärka och påskynda fastighetsföretagens digitalisering. 100 företag har gått med i initiativet.

Workshop med en stor projektgrupp från IoT Sveriges strategiska innovationsprojekt ”City as a platform”, där 20 kommuner deltar. I workshopen fördjupade vi oss djupare i möjligheterna och fördelarna med affärsmodeller för IoT-data i den offentliga sektorn. Workshopen genomfördes online.

Vi planerar också en workshop i Linköping tillsammans med Linköpings kommun i maj.

Pin It on Pinterest