I början på juni hölls ett seminarium på temat ”HYDROGEN AS A FUEL IN THE ENERGY TRANSITION” på Uppsala Universitet och Ångström-laboratoriet.

Drivkraften bakom vätgas är att energisektorn (som domineras av fossila bränslen) står för för 73 % av de utsläpp av växthusgaser som människan står bakom. De globala CO2e-utsläppen måste halveras till 2030 för att undvika fler och farliga väderextremer som värmeböljor, översvämningar och torka.

En energirevolution baserad på förnybara energikällor är nödvändig och väte- och bränslecellsteknologier har betydande potential:

  • Väte är en mångsidig, ren och säker energibärare som kan användas som bränsle för kraft eller i industrin som råvara.
  • Den kan produceras från (förnybar) el och från kolreducerade fossila bränslen.
  • Det ger nollutsläpp vid användningsstället.
  • Det kan lagras och transporteras med hög energitäthet i flytande eller gasform.
  • Det kan förbrännas eller användas i bränsleceller för att generera värme och el.
  • Innovativa material är en nyckelfaktor för att göra vätgastekniken till verklighet i energiomställningen.

 

Under dagen diskuterades vätgasens roll i energiomställningen, dess potential, aktuella framsteg och utmaningar för dess utbyggnad samt presentation av innovativa forskningsprojekt på Uppsala universitet och projekt från industrin och andra aktörer.

Eventet arrangerades av Harris Stomatopoulos,  Samverkansledare på Uppsala Universitetet och Ångström Materials Academy Björgvin Hjörvarsson, Professor, Department of Physics and Astronomy, Uppsala University. Hitachi Energy, Sandvik, Svea vind mfl medverkade också under dagen.

Deltagande från FPX var Per Andersson, Processledare Forskning & akademi tillsammans med Elvedin Kovac, doktorand inom Miljövetenskap med inriktning Vätgas Högskolan i Gävle.

 

Pin It on Pinterest