Det finns flera olika skäl för en fastighetsägare att arbeta med gröna tak. En viktig faktor är naturligtvis goodwill – att arbeta med miljö- och klimatförbättringsåtgärder ökar ett varumärkes anseende. Men det finns också ekonomiska och juridiska faktorer. Gröna tak kan hjälpa till att uppfylla olika miljökrav som Sveriges miljömål, de globala miljömålen och krav på grönområdesfaktor. Gröna tak kan också bidra med ekosystemtjänster som förutom sociala fördelar kan skapa attraktivitet för kunderna, vilket är en stor del av fastighetsekonomin.

Pin It on Pinterest