GeoLife Regions plattformar

Forskning och Akademi

Inom området Forskning och akademi arbetar FPX nära universitet och andra utbildningsinstitutioner i regionen. FPX tillför bland annat projektkompetens och teknisk kunskap till projekt och forskning. FPX bidrar även till att paketera och kommunicera projekt och resultat för aktörer inom näringsliv och offentlig sektor, i syfte att till exempel hitta appliceringar i samhället och skapa nya spinoffprojekt.

Genom FPX Academy erbjuder vi studenter, forskare och företag möjligheter till samarbete i form av avhandlingar, praktikplatser, projekt och finansiering.

  • FPX Academy
  • Events
  • Forskningsprojekt som finansierats under året

Innovation

Regionens aktörer har en stark ambition att höja det regionala innovationssystemet till nästa nivå. FPX har en naturlig roll med sin specialisering Datadriven innovation och initierar projekt inom en mängd olika inriktningar som bidrar till den smarta, hållbara och livskraftiga staden. Innovativa projekt som FPX har projektlett, deltagit i eller på annat sätt uppmärksammats på kommuniceras till nätverk och utvalda partners i syfte att hitta kommersialiseringsmöjligheter och nya samarbeten. FPX delar i och anordnar en mängd olika events kring datadriven innovation.

  • Innovationsarenan
  • Case Innovationsklivet
  • Bonniers Geobaserade API-tjänst
  • Events
  • Hack
  • Omvärldsbevakning

Inkubation

Inkubatorer är ett viktigt verktyg för regional och nationell ekonomisk tillväxt. En företagsinkubator hjälper nystartade företag att utvecklas genom att tillhandahålla support, kunskap och tjänster som uppstartsprogram, coachning och kontorslokaler. Syftet med Inkubationsplattformen är att ta till vara de innovationer, idéer och den forskning som skapas i plattformarna Innovation och Forskning & Akademi.

FPX utvecklar inkubation i samband med våra viktigaste kompetensområden Datadriven innovation och Smarta städer. På andra områden har vi ett nära samarbete med den väletablerade inkubatorn Movexum.

Acceleration

Genom Acceleration förstärks förutsättningar och infrastruktur för att stödja företag och organisationer inom den smarta, hållbara och livskraftiga staden. Inom FPX:s Accelerationsplattform sker utveckling av nya innovationer, produktutveckling, tillämpningar, kundsegment, marknader och samarbeten i redan etablerade företag och organisationer.

Vi samarbetar med acceleratorerna Movexum, Hidden Dreams och Leksell Social venture som bland annat erbjuder individualiserad och skräddarsydd affärscoaching och social innovation.

Pin It on Pinterest