Våra medlemmar

Future Position X:s medlemmar driver alla innovation och utveckling inom områdena smarta städer, hälsa och hållbarhet. Vår miljö kännetecknas av ett fyrfaldigt helixperspektiv, där representanter ur akademi, näringsliv, offentlig sektor och samhällets invånare är medlemmar.
Några av våra medlemmar deltar också i specifika projekt, vi brukar kalla dem våra Collabs.
Våra Collabs är:

Vincero är ett investeringsbolag med fokus på starkt entreprenörskap och de möjligheter som uppstår när världen förändras. Företaget är främst verksamt inom fastighetssektorn och investerar i företag som grundarna själva deltar i. De senaste åren har Vincero varit involverad i utvecklingen av några av de snabbast växande fastighetsbolagen i Sverige.

Lantmäteriet är en svensk förvaltningsmyndighet med uppgifter inom kartläggning och kartografi. Lantmäteriet kartlägger landet, avgränsar gränser och hjälper till att garantera ett säkert ägande av Sveriges fastigheter. De tillhandahåller också tjänster för ändringar av markgränser, samt hanterar ansökningar om registrerat ägande och säkerställer att ägarregistrering förs in i fastighetsregistret.

Twist and Shout är ett konsultföretag inom strategi, kommunikation och design i Gävle. De erbjuder design, utveckling och strategisk rådgivning med värme, lekfullhet och kvalitet som stärker varumärken och effektiviserar kommunikationen. Twist and Shout grundades 2014 och har sitt kontor i Berggrenska gården i centrala Gävle.

Netmore Group levererar öppna ekosystem med IoT-lösningar från olika tjänsteleverantörer. Med hållbara ekosystem för IoT erbjuder de nya möjligheter för företag, fastigheter och städer med stora besparingar inom områden som vattenindustri, el/energi, avfallshantering och allmän övervakning som till exempel vägskyltar.

Störningsfria ledningsnät. Geomatikk skyddar underjordisk infrastruktur från skador som kan uppstå under grundarbeten. Med tjänster inom ledningsinstruktion, kartläggning och dokumentation skapar företaget fördelar för nätverksägare, kommuner, företagare och samhället.

200 medlemsföretag driver tillsammans med kommunen och fastighetsägare företaget Gävle Citysamverkan Service AB, som syftar till att göra Gävle till en av de ledande kommunerna i Sverige inom stadsutveckling. Tillsammans med FPX har man bland annat gjort projektet Movements in Cities.

Gävle Kommun är den sjuttonde mest folkrika kommunen i Sverige och den näst folkrikaste i Norrland. Gävle Kommun består av fyra sektorer med tillhörande kommittéer som alla har olika uppdrag. Kommunen äger också fyra helägda och två delägda företag.

MittMedia är ett modernt medieföretag med ursprung i Gefle Dagblad med 120 års erfarenhet av publicering och 28 dagstidningar, gratis tidningar, webbplatser, appar och digitala plattformar. Sedan 2019 ingår Mittmedia i mediekoncernen Bonnier News.

Acceleratorn Hidden Dreams fokuserar på att hitta och lösa dolda problem i svenska organisationer och utveckla affärsidéer från medarbetarna inom företagen. Hidden Dreams representerar ett revolutionerande nytt sätt att titta på innovationsimplementering, där innovationer genereras och implementeras helt baserat på tjänstedesign.


ÖBO är ett allmänt bostadsföretag som är verksamt i Örebro kommun. Det började 1946 och ägs helt av kommunen Örebro. Med ett uppdrag att erbjuda bra bostäder förvaltar ÖBO radhus, villor, flerbostadshus och lokaler centralt i Örebro och runt om i kommunen. Tillsammans med FPX driver man flera projekt.

Easit AB är ett svenskt mjukvaruföretag med konsultverksamhet inom system och affärsutveckling. Med egna produkter inom Enterprise Service Management och Data Management levererar de kraftfulla lösningar till stora företag och företag inom både privat och offentlig sektor.

Våra övriga medlemmar är:

Mellansvenska Handelskammaren är en privatägd, politiskt oberoende organisation som verkar inom näringslivet. Tillsammans med medlemmarna arbetar de för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna och är engagerade i tillväxtfrågor som infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning.

Sandvik är en högteknologisk och global ingenjörskoncern med över 40 000 anställda. Sandviks verksamhet baseras på unik kompetens inom materialteknik, omfattande kunskap om industriella processer och nära kundsamarbete som lett till en världsledande position inom områden som metallskärning, gruvdrift och konstruktion.

Esri Sweden är en del av den internationella koncernen S-GROUP. Esri är distributör för den världsledande GIS-plattform ArcGIS med 1 miljon användare i mer än 350 000 organisationer samt annan ledande GIS-mjukvara. Esri erbjuder konsulttjänster, systemutveckling och kurser.

Gästrike Återvinnare ansvarar för kommunal avfallshantering i fem svenska kommuner, betjänar över 162 000 personer och ansvarar bland annat för insamling, behandling, planering och information för hushållsavfall.

Folkuniversitetet  erbjuder ett brett utbud av vuxenutbildningskurser i hela Sverige och i flera europeiska länder. De ger verktygen till ett rikare liv genom kunskap och skapande. Folkuniversitetet erbjuder tusentals olika kurser, till exempel 40 olika språk.

Cargo Beacon digitaliserar värdekedjor för bättre kontroll. Företaget har till exempel utvecklat en sensor som registrerar temperatur, luftfuktighet och andra specifika händelser inom godstransport direkt till en ansluten enhet. Ett smart och pålitligt sätt att övervaka leveranskedjan

Nationella föreningen för ätstörningar är en ideell förening som startade 1983. Idag har man bland annat lokala kontor i Gävle och syftar till att hjälpa till när det finns behov av stöd för dem som drabbas av ätstörningar och deras anhöriga.

Gävle Energi förser Gävleregionen med bredband, värme och el från 100% förnybara energikällor. Företaget är också en stor sponsor för det lokala samhällslivet och energiutbildningen.

S-GROUP är en nordisk företagsgrupp med cirka 250 anställda som levererar för programvara för hantering av geografisk information och IT-baserade affärs- och affärslösningar. S-GROUP erbjuder lösningar för områden som transport, logistik, skogsbruk, industri, försvar, säkerhet, miljö, infrastruktur, hälsa, energi och telekom. 

Högskolan i Gävle är en modern svensk statlig högskola med en stark miljöprofil. Högskolan ligger inom det tidigare Hälsingeregementets barackområde vid Kungsbäck i Gävle och består av de tre akademierna Hälsa och arbetsliv, Teknik och miljö samt Utbildning och ekonomi.

Elite hotel  ligger i en magnifik byggnad från 1901 intill Gävle tågstation och erbjuder en unik miljö där historisk konstruktion möter moderna trender. Hotellet har 124 rum, gym och relaxavdelning, restaurang, bar och konferensrum med plats för upp till 130 personer.

 

Realgymnasiet är en del av Lärande i Sverige AB en av de största oberoende huvudmännen i Sverige. Lärande i Sverige AB:s uppdrag är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna för att lyckas under skoltiden – och i framtiden.

Knowit är ett konsultföretag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden: Experience, Insight och Solutions. Knowit grundades 1990 och har idag cirka 2 400 anställda representerade i de nordiska länderna och Tyskland med 14 orter i Sverige.

Plushögskolan AB har sedan 1996 bedrivit olika former av utbildning i samarbete med företag och organisationer. Idag erbjuder de tre typer av utbildning genom tre olika varumärken: Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan.

Experter på att utveckla unika IT-lösningar. IT Maskinen är ett svenskt IT-företag med ett globalt tänkesätt som har skaffat dem stor erfarenhet, kontaktnätverk och kunskap från att driva framgångsrika projekt i många år.

BillerudKorsnäs tillhandahåller förpackningsmaterial och lösningar som utmanar konventionell förpackning för en hållbar framtid. Företaget är en världsledande leverantör av primärt fiberbaserade förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder.

Region Gävleborgs ansvarsområde inkluderar folkhälsa och hälsovård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, affärsutveckling, internationella frågor och kultur.

Pin It on Pinterest