I november kommer fyra studenter från Masterprogrammet i geospatial informationsvetenskap vid Högskolan i Gävle att delta i BIG-projektet, som en del av sin projektkurs och sitt kommande avhandlingsarbete. Studenterna kommer att vara involverade i GIS-analys och kartläggningsuppgifter med fokus på ekologisk koppling, tillgänglighet, bullerförorening och trädkartläggning. Nedan följer en kort presentation av dem. Vi välkomnar Lina, Omar, Chrishan och Michael!

 

Michael Olusegun Oladele, magisterstudent i geospatial informationsvetenskap

Michael kommer att arbeta med att skapa en karta över ekologisk hälsa och motståndskraft.

Vad kommer BIG-projektet att bidra till?

– BIG-projektet kommer att bidra till att skapa en mer hållbar miljö och ökad medvetenhet om hur undervärderad medborgarnas hälsa och välbefinnande är. BIG-projektet är ett stort steg in i framtiden, det strävar efter att ge insikter, utvärderingar och förståelse för hur ett hälsosamt och hållbart samhälle ska utvecklas i framtiden genom ny teknik.


Faustina Lina Yeboah, magisterstudent i geospatial informationsvetenskap med bakgrund i geografi och regional planering

Lina kommer att arbeta med personal från Århus universitet för att modellera luftföroreningar över staden.

Vad kommer BIG-projektet att bidra till?

– BIG-projektet kommer att sätta människor i centrum för stadsplaneringsprocessen ännu mer än vad som har uppnåtts tidigare. Genom att använda ett personcentrerat tillvägagångssätt samtidigt som vi utnyttjar framstegen inom tekniken bör vi få en djupare förståelse för relationer mellan människa och miljö. Detta kan öppna nya vägar till samhällsutveckling. Jag tror att projektet kommer att hitta många svar och ställa ännu fler frågor inom stadshållbarhet. Detta kommer att utlösa nya forskningsområden inom området.


P.G.C. Chrishan Fonseka, magisterstudent i geospatial informationsvetenskap

Under 2020 kommer Chrishan att arbeta med validering av trädkartan, och för sin avhandling. 2021 kommer han att arbeta med input för iTree på trädkartan (t.ex. art, diameter vid brösthöjd mm)

Vad kommer BIG-projektet att bidra till?

– Jag tror att BIG-projektet kommer att bidra till att visa på levnadsstrukturen i en miljö som identifierar olika faktorer som förbättrar eller försämrar levnadsstandarden. Detta kommer att gynna en mängd olika discipliner som påverkar förändringar i den naturliga och byggda miljön som geografi, ekologi och hydrologi, och yrken inom arkitektur, landskap, stads- och stadsplanering, anläggningsteknik etc. Detta kommer i slutändan att leda till förutsättningar för en mer hållbar livsstil både fysiskt och mentalt.


Omar Nasef, BSc. Datavetenskap

Omar kommer att arbeta med mobilitetsnätverk (gångvägar, cykelfält och vägar mm) samt kartor för gång- och cykelvägar under 2021.

Vad kommer BIG-projektet att bidra till?

– BIG-projektet kommer att bidra till utvecklingen av Gävle stad och göra den mer hållbar, vilket i sin tur kommer att öka välbefinnandet för Gävle medborgare i allmänhet.

Pin It on Pinterest