Nu är vi klara med vårt spännande projekt Ett tak – fem möjligheter: Marknadsdriven utveckling av ekosystemtjänster. Välkommen att ta del av resultaten från projektet i ett webinarium den 24 september kl 09.00-10.00

På webinariet kommer vi att presentera:

  • de fem gröna tak-koncept som vi har tagit fram i projektet
  • analysen av vilka ekosystemtjänster de fem koncepten bidrar till
  • vilka vinster för fastighetsägare respektive samhället i stort dessa ekosystemtjänster bidrar till
  • ett case där vi har beräknat det ekonomiska värdet av ekosystemtjänsterna
  • hur man kan visualisera ekosystemtjänster för gröna tak
  • förslag till fortsatt arbete för att nå en bred spridning av gröna tak

Anmälan till webbinariet sker genom formuläret nedan. Vi återkommer när det närmar sig med en länk till webbinariet, som kommer att genomföras i Teams.

Tid: Torsdag den 24/9 kl 09.00
Plats: Teams
Anmälan sker på Anthesis hemsida

 

Pin It on Pinterest