Henrik Dahl, VD på FPX svarar på frågan från Almedalen i Visby. FPX menar att det behövs tydliga och bra ramverk som ger oss möjlighet att använda de otroliga värden som ligger i att kombinera och använda den data som finns tillgänglig. Det behövs standarder, och det behöver finnas mål med incitament som gör att vi faktiskt genomför detta. Det behöver finnas marknadslösningar. Det behövs förutsättningar och en förståelse för data. Det behöver finnas visioner både inom organisationerna och internationellt för att vi ska kunna ta det här vidare. På kompetenssidan behövs en snabb utveckling på alla nivåer: både hos chefer och ute i organisationerna. 
OM vi kan få dessa saker på plats kommer Sverige som nation ha ett försprång, och vi kommer att kunna generera väldigt många nya, spännande och intressanta tjänster och produkter, och vi kommer faktiskt också att kunna hantera de stora, globala utmaningarna.

Pin It on Pinterest