Hej Sofia, varmt välkommen till FPX! Vad gör du när du inte är på FPX-kortet?
-Jag arbetar på Svenska Lantmäteriet, Lantmäteriet, som enhetschef för Market på Geodata Division. Lantmäteriet tillgodoser samhällets behov av geodata – grundläggande geografisk information och fastighetsinformation. Lantmäteriet ansvarar för det nationella fastighetsregistret där det finns aktuell information om alla fastigheter i Sverige. Vårt ansvar innefattar att göra informationen / data bättre och lättare tillgänglig och användbar, så att den kan vara användbar i ett ökande antal applikationer. Marknadsenheten ansvarar för att geodata blir tillgängliga, stöd, hantering, samordning av tillgängligheten av geodata inom den nationella infrastrukturen samt nationellt samarbete och rådgivning till kommuner, myndigheter och andra intressenter i geodataområdet.

Vilka förväntningar har du på styrelsearbetet i FPX?
-Jag ser det som en möjlighet att få en bättre inblick i hur Lantmäteriet kan bidra till samhällets utveckling. Jag ser också en möjlighet att dela de insikter, kunskap och geodata som Lantmäteriet har inom relevanta områden.

Vad gör du helst på fritiden? 
-Förutom att spendera tid med familj och vänner tillbringar jag mycket tid på gymmet. Jag tycker om att utmana mig själv. Just nu är fokus på back squat, dead lift och bänkpress. Tack för din tid Sofia – och välkommen ombord.

Pin It on Pinterest