En av de centrala delarna av BIG-projektet är Trädkartan. Den kommer att hjälpa projektet att identifiera fördelarna med träd, till exempel hur träd kan påverka individens hälsa eller öka attraktionskraften för ett visst område. Trädkartan kan också visa oss hur träd kan bidra till att en väg är lämplig att promenera på eller attraktiv för förbipasserande, i kombination med ytterligare analyser. Trädkartan är också en stor del av den modellering och analys av de ekosystemtjänster som projektet kommer att producera för hela staden Gävle.

Med fjärranalys och GIS-modellering kan forskaren Nancy Joy Lim extrahera positionen för varje träd i området automatiskt, istället för att kartlägga dem en efter en. Träddatat kommer från Lantmäteriet i form av så kallad point cloud data. ”Punktmolnsdata” är en uppsättning av miljontals datapunkter i rymden, där varje punkt kan representera ett 3D-objekt, i detta fall ett enskilt träd eller del av ett träd. Med denna information kan projektet bestämma positionen för varje träd, med en viss felmarginal, samt uppskatta dess höjd och visualisera dess baldakiner.

För närvarande utvärderar vi resultaten för vår testplats i Gävle och kommer att ha resultat redo att använda någon gång nästa år, säger Nancy Joy Lim.
– När vi är färdiga med den här modellen kan vi göra det var som helst i Sverige i framtiden, inte bara i Gävle.

Pin It on Pinterest