Big-projektet löper över tre år och syftar till att utveckla ett verktyg för stadsplanering där man tar hänsyn till tre olika aspekter: samhällstjänster och ekosystemtjänster men även till medborgarnas upplevda livskvalitet. Genom att samla in enorma mängder data om staden från befintliga kartor, databaser och sensorer, och koppla dem till medborgarnas hälsa och upplevda välbefinnande så kan man öka förståelsen för hur hälsosamma, hållbara och levande städer ska byggas i framtiden.

Pin It on Pinterest