Inom projektet kommer ett testtak att modelleras på en fastighet som görs tillgänglig för oss från Mässing Properties. Fastigheten ligger i centrala Uppsala och byggnaden som står där idag kommer att rivas och ge plats åt en helt ny byggnad. Denna kommer att innehålla ett hotell, spa, restauranger och kontorslokaler. 

Pin It on Pinterest