Studieprogram för magisterexamen i landmåling 300 hp vid Högskolan i Gävle

Studieprogrammet för en civilingenjör i Land Surveying är unik för Sverige. Den koncentrerar sig på insamling, hantering, analys och visualisering av geospatial data (information knuten till en geografisk plats). Idag är geospatial data mycket viktig för samhällsutvecklingen, till exempel med avseende på digitalisering, urbanisering och klimatanpassning. Dessutom leder framväxten av ny teknik och globala samarbeten till en ökande efterfrågan på experter inom geospatiala data, därmed en välmående arbetsmarknad.

Pin It on Pinterest