Vi tar pulsen på 5G-tekniken ett par månader efter PTS stora auktion i januari 2021, där tre operatörer vann tillstånd i 3,5 GHz-bandet. Andres Suazo berättar om Telenors planer och vad 5G kan komma att betyda för både näringsliv och konsumenter.

 

5G-auktionen som efter flera förseningar till slut hölls i januari tidigare i år är central för utbyggnaden av 5G i Sverige. Tele2 och Telenor deltog i gemensamma bolaget Net4Mobility, och fick tillsammans med Tre och Telia tillstånd i 3,5 GHz-bandet.
– Nu finns äntligen förutsättningar för att stärka kapaciteten för mobila bredbandstjänster och för utveckling av Internet of Things i Sverige, säger Andres Suazo, nätexpert på Telenor.

 

Förseningarna berodde främst på att Post- och Telestyrelsen, PTS, kom med nya beslut kring vilka som skulle få vara med i budgivningen.
– Vi operatörer fick till exempel inte använda ZTE eller Huwaei som systemleverantörer till våra radionät, förklarar Andres Suazo.
Operatörerna har nu till december 2024 att byta ut de icke tillåtna hårdvaruleverantörerna. Telenors nya leverantörer för 5G-nätet är Nokia och Eriksson i kombination.

Rullar ut för fullt
Telenor har sedan tilldelningen rullat ut riktig 5G live i knappt 40 orter. Vika orter som varit aktuella än så länge har delvis varit en slump, och delvis drivits fram av näringslivet.
– Karlskoga till exempel fick 5G tidigt. Trots att det är en mindre ort är det lite av ett telecom-mekka där det ligger många callcenter, bland annat Telenors egna nätövervakningscentral som arbetar med övervakning och drift av våra fasta och mobila nät.
Den kommande perioden kommer man att fokusera på förtätning och förbättring av 5G-täckningen i Stockholm, Göteborg, Malmö med mer homogena nät och för att ytterligare förbättra kundupplevelsen.

Kommer 5G finnas överallt, eller är det mer av ett storstadsfenomen?
– Vi kommer att se två olika typer av 5G. I samhällen som har över 5000 invånare bygger Telenor höghastighets-5G där man kommer att kunna komma upp i hastigheter över 1 gigabyte per sekund. På landsbygden bygger vi inte ut med den typen av höghastighet då det blir för dyrt eftersom räckvidden från 3,5GHz frekvensen är begränsad. Där kan man bygga 5G på ett lägre frekvensband som gör att användare kommer få lång räckvidd av hög kvalitet med korta svarstider, men med lägre hastighet än i städerna.

Telenors plan är att bygga och täcka hela Sverige med 5G åtminstone på lågfrekvensbandet.
– Om vi spolar fram några år så kommer nätet att dynamiskt välja vilken teknik som används utifrån den givna positionen. Det blir 4G eller 5G beroende på vart det finns ledig kapacitet.

Du har ett nytt jobb på gång också. Berätta!
– Ja, jag kommer att ta hand om våra konsumentprodukter på privatmarknaden som mobil, bredband, TV samt kundupplevelsen där. Det är något helt annat än det jag tidigare jobbat med och jag kommer mycket närmare slutkunden, vilket jag uppskattar. Övertid ser jag att vi behöver dels renodla våra produkter, göra dem enkla att använda och hela processen att bli kund, få hjälp, tydliga fakturor, betalningar etc ska vara supersmidig.

Vad tror du vi kommer att se i form av nya typer av tjänster eller branscher som dyker upp för konsument?
– Det är ju det som är tiotusenkronorsfrågan! På konsumentsidan så har vi inte sett så mycket som sticker ut ännu‚ men det kan gå extremt fort när det väl tar fart, det har historien lärt oss. När 4G kom så banade tekniken väg för bland andra Airbnb, Spotify, Tiktok och Netflix, lösningar och appar som påverkat våra liv på många sätt.
– Med 5G kommer vi att se nya tjänster som drar mycket data och som kan utnyttja 5G, till exempel realtidsanvändning i form av AI eller VR med glasögonteknik.
Som exempel nämner han att vi kommer att kunna se recensioner av restauranger i våra glasögon när vi passerar dem på stan. Den typer av uppdateringar i realtid kräver extremt hög hastighet och stor bandbredd utan att det blir lagg eller störningar i det som visas.

Inom näringslivet och industrin ser han framför allt att fler verksamheter skaffar egna nät för att kunna behålla sin data inom en viss geografiskt område, till exempel en fabriksanläggning.
– Det ger snabbare dataöverföring med högre kapacitet och kvalitet och en säkrare hantering, och det blir även billigare när du inte behöver dra en massa kablar.

Även inom offentlig sektor så finns det ett stort intresse för att utveckla tjänster med hjälp av 5G.
– Man tittar till exempel på hur vi ska bli ännu bättre på att ta hand om våra äldre. Genom uppkoppling av larm och monitorer som visar hjärtrytm, puls och syresättning i realtid kan äldre bli säkrare i hemmet och bo kvar längre istället för att flytta in på vårdhem till exempel, och det har ju visat att det är bättre för de flesta. Idag sker det redan i stor utsträckning med hjälp av 4G, men när allt fler ska vara uppkopplade och mer data ska överföras så kommer förmodligen 5G att vara nödvändigt.

Utvecklar ni själva några tjänster eller appar som baseras på 5G? 
– Vi tittar mer på partnerskap än utvecklar själva på Telenor. Vi träffar ofta små startupbolag som har idéer för allt att utbyta kunskap till att se vilka som kan vara intressanta att partna upp med. Vi följer också olika inkubationsforum där man diskuterar idéer.

Vad tror du att näringslivet inte kommer att driva för att få utvecklingen att gå framåt mot ett mer hållbart och livskraftigt samhälle?
– Statliga myndigheter kan vara lite långsamma och sakna viss kompetens när det gäller vad den nya tekniken kan underlätta med. Jag kan tänka mig att de behöver hjälp av någon som kan berätta hur det funkar, och vad man kan göra med det hela. Där är vi operatörer ense om att vi måste utbilda våra kunder – både på privatmarknaden och på företagsmarknaden och offentlig sektor – kring vad 5G är och hur man kan utnyttja det på bästa sätt
– Data kallas ju inte för inte det nya guldet ibland. Samtidigt är det viktigt att man har kunskap om hur man utnyttjar datan på bästa sätt och på ett säkert sätt, till exempel för bättre beslutsfattande. Där tror jag att organisationer som till exempel FPX har en roll att fylla  – som en sorts katalysator – när det gäller att utbilda och visa på möjligheter.
– Men med det sagt – det är svårt att veta vad nästa område kommer bli, men det ska bli otroligt spännande att se!  Jag tror mycket kommer att bli klarare det kommande året.

 

 

”Företag måste ta ansvar för att datan hanteras effektivt”

Magnus Engström är CFO på FPX. Han ser stora fördelar med 5G, men menar också att det finns en risk i att man låter hårdvara och ny teknik täcka upp för sämre kvalitet när det gäller data rent generellt.
– Med 5G kommer vi att kunna flytta mer data snabbare. Det innebär också att det kommer att finnas ännu mer data tillgängligt när fler saker kopplas upp via 5G genom till exempel olika sensorer. Här tror jag att företag och organisationer måste ta ett ansvar i att fortsätta optimera och effektivisera datan, trots att tekniken tillåter enorma datamängder.

FPX arbetar bland annat med området effektiv datahantering i ett potentiellt projekt där man vill lyfta och arbeta med frågan om effektiv, hållbar och ur ett resursperspektiv ansvarsfull datahantering.

Pin It on Pinterest