Projektets leveranser kan sammanfattas i följande punkter:

  • En rapport om affärsmodeller för IoT-data inom offentlig sektor
  • Skapandet av flera konsortier som kan föra resultatet av projektet till nästa fas.
  • Uppfångande av frågor från de olika aktörerna som behöver affärsmodeller för att låsa upp potentialen för IoT-data i IoT-lösningar.
  • Spridning av kunskap inom offentlig sektor till projekt som visar behovet av affärsmodeller för data.

Vi har kontaktat projekt inom offentlig sektor som använder affärsmodeller för data, eller som själva har uttryckt behovet av hjälp i ämnet. Istället för djupintervjuer har vi valt att använda workshops som metod. På så sätt kan vi både samla in information och sprida kunskap och skapa ökad förståelse. Projekten kan också starta sina egna processer kring affärsmodeller för IoT-data snabbare.

Pin It on Pinterest