På fredag ​​kommer Future Position X att dela med sig av insikter och lärdomar från det strategiska innovationsprojektet Affärsmodeller för Offentlig sektor kopplade till IoT- och IoT-data till medlemmarna i European Cluster Alliance.

European Clusters Alliance har arbetat intensivt med återhämtningsplanerna för Europa för att möta krisens utmaningar. För närvarande förbereder medlemsstaterna sina nationella återhämtningsplaner och klusterorganisationer måste vara en del av dem. Därför har klusteralliansen dedikerat sin webinar-serie för att utbyta information och idéer om hur man kan arbeta med regeringar och vilken typ av projekt som kan föreslås och som är anpassade till de europeiska prioriteringarna. Europeiska kommissionen har publicerat sju flaggskeppsområden som kommer att vara särskilt relevanta för finansiering. Ett av dem är ”Modernisera”, som vi kommer att diskutera i webinariet.

Flaggskeppsområdet ”Modernisera”
EU-ID och viktiga digitala offentliga tjänster bör moderniseras och vara tillgängliga för alla. Säker och EU-omfattande elektronisk identifiering och autentisering gentemot regeringar och privata aktörer och tillgång till deras tjänster kommer att ge medborgarna kontroll över sin online-identitet och data samt möjliggöra tillgång till digitala online-tjänster. Digitaliseringen av offentlig förvaltning och tjänster kommer att öka effektiviteten för båda. Detta inkluderar också rättsväsendet och sjukvården.

Mål
År 2025 bör medlemsstaterna säkerställa tillhandahållandet av en europeisk digital identitet (e-ID) och offentliga förvaltningar bör tillhandahålla driftskompatibla, personaliserade och användarvänliga digitala offentliga tjänster. (Se Källa: Årlig tillväxtstrategi 2021)

 

Projektet Affärsmodeller för Offentlig sektor kopplade till IoT- och IoT-data grundades av det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Projektets samordnare var Future Position X i samarbete med RISE- Research Institutes of Sweden och Sensative.

Pin It on Pinterest