Projektet Öppna Upp – företagsfrämjande på lika villkor utbildar näringslivsaktörer och klusterorganisationer som exempelvis Future Position X, Movexum företagsinkubator och Sandbacka Park inom jämställdhet och mångfald. Målet är att alla som söker stöd i sitt företagande ska mötas på lika villkor. Den 19 september är det första utbildningstillfället i Gävle på Teknikparken Projektet finansieras av Tillväxtverket och leds av Fiber Optic Valley och Region Gävleborg.

Hur ser bilden av en riktig företagare ut?
– Företagsfrämjande är till stor del uppbyggt kring traditionella branscher inom industri och tillverkning. Något som påverkar våra normer inom näringslivsutveckling och innovationer. Ett tydligt exempel är den ojämlika fördelningen av offentliga medel när det gäller olika branscher. Därför är det här projektet så viktigt för att vi som finns till för företagare och innovatörer ska bli mer uppmärksamma på hur vi agerar och bemöter våra kunder, säger Ann-Sofie Däldehög, projektledare för satsningen Öppna upp.

Future Position X deltar på strategidagen den 19 september tillsammans med Gävle kommuns näringslivsenhet, Movexum, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, Drivhuset,

– Vi arbetar inom ramen för FN´s globala mål 2030 med fokus på nr 3 – Hälsa och välbefinnande samt nr 11 – Hållbara städer och samhällen. För oss är paramaterar som jämställdhet, lika villkor och mångfald otroligt viktiga för att bidra till en företagsfrämjande region utifrån de två målen, säger Anna Fjällström verksamhetschef Future Position X.

Hudiksvall genomförde konceptet 2016 i ett pilotprojekt för aktörerna inom Propell Innovation.

När: 19 september kl. 09.15-16.00 (Tid för intervjuer kl. 12.00-13.00)
Var:  Teknikparken, lokal Nobel, Gävle
Hur:  Utbildning inom jämställdhet och mångfald för företagsfrämjare

Läs mer: oppnaupp.se

Presskontakt: Ann-Sofie Däldehög, projektledare, Fiber Optic Valley
Mobil: 073- 024 89 89
Mail: ann-sofie.daldehog@fiberopticvalley.com

 

 

Pin It on Pinterest