Ett nystartat konsortium som omfattar en robust kombination av ledande forskare och praktiker får förtroende hos Vinnova och tilldelas 5 mkr för att skapa ett kommunalt innovationsledningsstöd.

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova öppnade i våras utlysningen ”Innovationsledning för innovativa, hållbara och klimatneutrala städer” inom programmet Innovationsplattformar och i samarbete med det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. I hård konkurrens med övriga ansökande vann projektet ”Accelerera – kapacitet för transformativ innovation”. Projektet beviljas summan 5 153 226 kr under projektperioden 2020-2022.

Bakom projektet står ett konsortium som omfattar en robust kombination av ledande forskare och praktiker med lång och relevant erfarenhet. Vinnväxt-klustret Future Position X är projektkoordinator och har ett övergripande projektledaransvar. Övriga projektparter är Linköpings Universitet, DigJourney, Länka Consulting, Policy Impact och Crearum.

Konsortiet inkluderar även en rad framstående experter från akademi och näringsliv som alla ingår i projektets gemensamma samverkansplattform där de bidrar med spjutspetskompetenser, perspektiv på ramverk, metoder och forskning utifrån gällande evidensbas och praxis. Expertgruppen består av en rad experter där var och en har lång erfarenhet inom sina respektive områden, bland andra Add Gender, specialiserade på jämställdhet och mångfald, Zingmark Consulting med kompetens inom kommunikation och ledarskap i en uppkopplad värld och NIFU – Nordiska institutet för studier av innovation, forskning och utbildning.

– Vi ser fram emot att tillsammans med konsortiets parter, våra experter, Viable Cities projekt och Vinnova utveckla ett transformativt innovationsledningsstöd som stärker städers arbete för en hållbar omställning, säger Henrik Dahl, VD på Future Position X. Vinnovas beslut är ett kvitto på att konsortiet upprätthåller en nivå av högsta nationella klass, och vi i konsortiet ser fram emot att ta på oss ledartröjan i detta spännande och viktiga projekt.

 

Utlysningen från Vinnova:
vinnova.se/e/innovationsledningsstod/innovationsledningsstod-varen-2020/

 

För mer information, kontakta:

Projektledare Anna Fjällström, FPX.  Epost: anna.fjallstrom@fpx.se Tel: 073-142 01 33
Henrik Dahl,
VD FPX.  Epost: henrik.dahl@fpx.se  Tel: 070-670 2207

Projektkonsortium

FPX
Kontaktpersoner
Henrik Dahl, epost: henrik.dahl@fpx.se
Anna Fjällström, epost: anna.fjallstrom@fpx.se

Länka Consulting
Kontaktpersoner: Anna Zingmark, epost: anna.zingmark@lankaconsulting.se
Karoline Bottheim, epost: karoline.bottheim@lankaconsulting.se

Policy Impact
Kontaktperson:
Mariell Juhlin, epost: mariell.juhlin@policy-impact.se

Crearum
Kontaktpersoner:
Ewa Svensson, epost: ewa.svensson@crearum.se
Kristina Swenningsson, epost: kristina.swenningsson@crearum.se

Linköpings universitet
Kontaktpersoner:
Prof. Stefan Holmlid, epost: stefan.holmlid@liu.se
Prof. Harald Rohracher, epost: harald.rohracher@liu.se
Katarina Wetter Edman, epost:  Katarina.Wetter-Edman@oru.se

DigJourney
Kontaktpersoner:
Marie Andervin, epost: marie@digjourney.com
Joakim Jansson, epost: joakim@digjourney.com

 

 

Experter:

Emma Henriksson, Novas House, epost: Emma@novashouse.se

Karin Zingmark, Zingmark Consulting, epost: karin@karinzingmark.com

Lea Funfschilling, Circle Lunds Universitet, epost: lea.funfschilling@circle.lu.se

Teis Hansen, Lunds Universitet, epost:  teis.hansen@keg.lu.se

Prof. Lars Coenen, Mohn Centre for Innovation and Regional Development, HVL, epost: Lars.Coenen@hvl.no

Pernilla Alexandersson, Add Gender, epost: pernilla.alexandersson@addgender.se

Jenny Claesson, Add Gender, epost: jenny.claesson@addgender.se

Thomas Stoll, Hållbarhets- och samverkansexpert, epost: thstoll1003@gmail.com

Prof. Markus Bugge, NIFU, epost: markus.bugge@nifu.no

 

 

 

Pin It on Pinterest