I slutet av maj genomfördes en workshop tillsammans med Linköpings kommuns projekt om äldreboende och e-hälsa. Projektet tittar på hur äldre kan stanna längre i hemmet med hjälp av olika e-hälsolösningar. Denna workshop var ett slutet evenemang.

Vi kommer dock att bjuda in till ett öppet slutseminarium om affärsmodeller för IoT-data i den offentliga sektorn i början av juni för att ge så många som möjligt möjlighet att ta del av resultaten. Om du är intresserad av att delta i seminariet, skicka en intresseanmälan till anna.fjallstrom@fpx.se eller via linkedin.

Pin It on Pinterest