FPX:s projektutvecklare Thomas Nylund har skrivit en krönika i tidskriften Stadsbyggnad. Ta del av den nedan.

Planer, processer och personer – vad avgör?

Vi sätter ofta fokus på verktyg i form av planer och processer när vi ska ta oss an de uppgifter och utmaningar vi har i samhällsplaneringen. Naturligtvis viktigt och helt riktigt men glömmer vi inte ofta bort den mest väsentliga framgångsfaktorn? Människan. Personerna som arbetar med planerna och i processerna samt inte minst de som berörs av dem. Min erfarenhet av ett långt yrkesliv är att det alltid till sist handlar om de inblandade och berörda människornas kunskaper, insikter, attityder, förståelse, acceptans, vilja eller ovilja, och möjlighet att medverka och bidra för att uppnå ett önskat resultat. ”Inget är så lätt att det inte blir omöjligt om det görs motvilligt” är ett citat från okänd som stämmer i detta sammanhang. Ömsesidig tillit och förtroende är av helt avgörande betydelse. Konstruktiv samverkan är omöjlig utan transparens och tillit. Vi talar om att organisationer ska samverka men det är i praktiken alltid upp till människorna att göra det.

Människors bakgrund och tidigare erfarenheter av olika situationer – bagaget i ryggsäcken – är ofta avgörande för hur processer kan drivas. Den som arbetat internationellt inser att vi människor i regel har väldigt många likheter men samtidigt också olikheter som kan kräva tid att komma underfund med. Oftast utgår vi från oss själva som normalitets-norm. Ser vi på kartläggningar över kulturella och religiösa mönster hos befolkningen i olika länder sticker vi I Sverige dock ut som ett relativt extremt avvikande exempel mot resten av världen. Vi är t ex betydligt mer sekulariserade och individorienterade än andra.

Något som brukar framhållas som ett typiskt svenskt drag är en långtgående strävan efter konsensus och välgrundade beslut baserat grundliga utredningar. Som tar tid. Kanske en rädsla att göra fel som i vissa fall riskerar att lamslå ett nödvändigt snabbt agerande. I vårt östra grannland är kulturen en annan. ”Vi testar att göra så här! Blir det fel så får vi rätta till det och då har vi lärt oss något”. ”Fail fast” är ett begrepp som också lyfts fram i innovationssammanhang. Vikten av att våga testa olika lösningar – i en avgränsad kontrollerbar skala – för att snabbt komma framåt.

Nå vad vill jag komma fram till? Vad är slutsatsen? Om vi ska kunna hantera framtidens utmaningar och bygga ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle måste vi öppna upp våra planeringsprocesser på ett sätt som involverar och engagerar fler människor och aktörer, som ger dem möjlighet att påverka och bidra med olika, kompetenser, infallsvinklar och erfarenheter. Det är inte lätt men nödvändigt. Det kräver mod, flexibilitet och prestigelöshet. Vi måste också mycket aktivare använda de digitala verktyg som finns i form av möjligheter att visualisera olika lösningar och rationellt samla in och bearbeta mängder av data, inklusive synpunkter och förslag från olika berörda intressenter. Använd tekniken till att engagera och involvera fler. Testa nu!

 

Thomas Nylund, Tekn. Dr. h.c, civ.ing, ordförande i forskarskolan Future Proof Cities,, projektutvecklare hos Future Position X, ledamot i Stadsbyggarnas internationella kommitté.

Pin It on Pinterest