Triple I är ett pilotprojekt initierat av Vinnova med syftet att att öka nyttan på nationell nivå av sådant som sker på regional nivå – och tvärtom. Tanken är att projektet samtidigt ska bidra till att öka svenskt deltagande i EU:s program för forskning och innovation.

Projektet är ett lärandeprojekt som ska resultera i tydliga tjänster som ska kunna spridas till många. FPX är delledare i ett arbetspaket som handlar om samordnande av regionala styrkeområden i konkreta missionsdrivna piloter och koppla dessa till internationella aktörer och hubbar. Projektet startade med en fysisk workshop i juni där alla parter var samlade och även styrgruppen bjöds in. Projektet löper under 2022.

Läs mer om projektet här

Pin It on Pinterest