FPX ny medlem i Clusters of Sweden

FPX är sedan sommaren medlem i Clusters of Sweden, en organisation som främjar svenska klusterorganisationers intressen, möjligheter och behov.

Att vara ett kluster innebär att vara en viktig länk mellan akademi, forskning, näringsliv, offentlighet och medborgare. FPX har sedan många år en sådan klusterfunktion och kompletterar övriga aktörer inom regionen med spetskompetens inom AI, GIS och datadriven innovation.

– Vi kommer att kunna utveckla våra organisationer ytterligare genom att utbyta kunskap, genomföra samverkansprojekt och ta del av varandras nätverk, säger Henrik Dahl, VD på FPX.

Clusters of Sweden är en samverkansplattform för klusterorganisationer i Sverige och består av kluster från olika branscher och geografiska platser i hela landet. De arbetar tillsammans för att stötta klusterutveckling, samarbete, policy och internationalisering.

Läs mer om Clusters of Sweden här

Pin It on Pinterest