News

Workshop master

Torsdagen den 14 april genomfördes en Workshop hos Future Position X, detta som avslutning på den enkät som Högskolan i Gävle sammanställt och distribuerad av ULI och Future Position X. Ämnet var den kommande masterutbildningen inom den geospatiala området. Enkäten...

läs mer

Tävlingssugen?

Nu är den Europeiska tävlingen European Satellite Navigation Competition öppen för att att ta emot ditt bidrag. Tävlingen vänder sig till Dig som utvecklar innovativa tillämpningar inom GPS-området. En jury kommer att utse en svensk vinnare som får delta i den...

läs mer

Öppet hus på söndag

På söndag den 3 april arrangerar vi Öppet Hus kl. 12.00 -16.00. Johan P Bång presenterar det tioåriga innovations- och forskningsprogrammet Geo Life Region, kl. 13 och kl 14. Två forskare från Karolinska Institutet presenterar det projekt Friskpilot-projektet som...

läs mer

Företag till forskning

Forskare på Högskolan i Gävle vill komma i kontakt med företag som är intresserade av att ge sig ut på en internationell marknad, eller företag som redan tagit ett första steg ut och stött på svårigheter av olika slag. Forskarna är Professor Aihie Osarenkhoe och Dr...

läs mer

Handlingsplanen igång

I mitten av september ska Future Position X styrelse underteckna handlingsplanen för de kommande tre verksamhetsåren i det tioåriga Vinnväxtprogrammet, Geo Life Region. Handlingsplanen ska lämnas till Vinnova. För att grunda handlingsplanen i föreningen och det...

läs mer

Workshop Master

Välkommen till en workshop på Future Position X i Gävle den 14 april 2016. Högskolan i Gävle har nyligen i samarbete med Future Position X och ULI Geoforum genomfört en enkätundersökning om kompetensförsörjning/behov inom GIS-området som komplement i arbetet med att...

läs mer

TRIIP trippar igång

Projektet som ska utveckla nya modeller för internationalisering är igång. TRIIP, The Regional Innovation Internationalization Project sparkade igång den 17 mars med en workshop hos Future Position X i Gävle. Movexum är medfinansiär och ska medverka med expertis...

läs mer

Gold Label utmärkelse

Vid en ceremoni i Gävle den 14 mars överlämnades den internationella utmärkelsen Gold Label till Future Position X. Klustret har utvärderats och granskats av EU:s sekretariat för klusteranalys (ESCA). Oberoende internationella granskare har bla. bedömt klustrets...

läs mer

Upphandling

Future Position X ska inleda projektet TRIIP - The Regional Innovation Internationalization. Unga och innovativa företag från Gävleborg, Dalarna och Värmland får möjlighet att delta och utveckla nya metoder för internationellt konkurrenskraftiga produktpaketeringar....

läs mer

European Satellite Navigation Competition

Future Position X arrangerar den svenska deltävlingen av European Satellite Navigation Competition - ESNC. Tävlingen vänder sig till Dig som utvecklar innovativa tillämpningar inom GPS-området. En jury kommer att utse en svensk vinnare som får delta i den...

läs mer

Reach Us

Drottninggatan 18, 803 20 Gävle Sweden
Take the escalator, located inside the entry door to the left of Åhléns.

Organization Registration No: 802421-424

Pin It on Pinterest