News

VD-träffar

I mitten av januari började Anna Fjällström, verksamhetschef på Future Position X att luncha sig igenom föreningens lista med verkställande direktörer/platschefer. Fram till mitten av februari har det blivit ca 10 luncher. Med på dessa är också Emelie Hildebrand som...

läs mer

Praktik

 Måndagen den 6 febr diskuterades möjligheten att starta ett internationellt projekt som stärker mindre företags möjligheter att ta emot och erbjuda elever/studenter meningsfulla och utvecklande praktikplatser. En av viktiga möjliga rekryteringsbaser för näringslivet....

läs mer

Frukost på Future Position X

Landshövding Per Bill och länsstyrelsens stabschef Mats Hindström åt frukost hos Future Position X i veckan. En replik på den frukost som Per Bill bjöd på i höstas på slottet. Future Position X verksamhetschef Anna Fjällström berättade kort om den verksamhet som pågår...

läs mer

RTM – Round Table Meeting igen

Future Position X internationella forskargruppering har samlats för femte gången. Denna gång i samband med Geospatial World Forum i Hyderabad, Indien, 23-25 januari. Punkter som diskuterats i två dagar var bla: Hur ska RTM:s funktion tydliggöras för att passa in i och...

läs mer

Jenny Nylund till Future Position X

I mitten av april börjar Jenny Nylund på Future Position X som chef för internationaliseringsarbetet. Jenny kommer närmast från Internationella kontoret på Gävle kommun där hon i drygt tre år bla. ansvarat för kommunens kontakter och samarbeten med Kina...

läs mer

TRIIP öppnar för fler

Ett drygt halvår efter att det operativa arbetet tog fart har trettiofyra företag från Gävleborg och Dalarna lockats till internationaliseringsprojektet TRIIP. När projektet stänger i slutet av 2018 ska minst sextio företag ha passerat projektet, och en...

läs mer

Upphandling – Konceptutvecklare

FPX söker konceptutvecklare för TRIIP, The Regional Innovation Internationalization Project. Projektet  riktar sig till företag, innovatörer och entreprenörer som har idéer, produkter eller tjänster med potential att utvecklas och etableras internationellt. Under...

läs mer

Soft Landing avslutat

Softlanding-projektet avslutades vid årsskiftet. Projektet har drivits i drygt 1,5 år av inkubatorn Movexum AB och finansierats av Gävle kommun. Projektet har syftat till att prova en modell för rekrytering av nya företag till kommunen och ge dem initial...

läs mer

Två kvar

Av tio sökande till rektorstjänsten vid Högskolan i Gävle återstår nu två kandidater. Ylva Fältholm, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och Mats Tinnsten, professor i maskinteknik och prorektor vid Mittuniversitet i Sundsvall....

läs mer

Vinnova utlyser igen

Precis innan helgen släppte Vinnova ännu en utlysning som ger möjlighet för organisationer och företag att söka medel. Denna gång är rubriken “ Social innovation – utveckla och testa”. Utlysningen riktar sig till organisationer/företag som vill utveckla och testa...

läs mer

Reach Us

Drottninggatan 18, 803 20 Gävle Sweden
Take the escalator, located inside the entry door to the left of Åhléns.

Organization Registration No: 802421-424

Pin It on Pinterest