Reumatologiska sjukdomar är livslånga kroniska sjukdomar som påverkar rörelseorganen, en kategori av sjukdomar som beräknas kosta samhället över 100 miljarder kronor per år i Sverige. Men det finns flera förbättringar att göra, lösningar som också skulle kunna användas inom andra sjukdomsgrenar. Projektet ”Kraftsamling för ökat nyttiggörande av hälsodata” där FPX deltar har fått ett bidrag på 750 000 kr av Vinnova för att börja bygga en ny infrastruktur för hälsodata kring reumatologiska sjukdomar.

Simon Nilsson är utvecklingschef i region Gävleborg:

– Region Gävleborg har ett stort engagemang när det gäller att utveckla och digitalisera hälso- och sjukvården. Vi bestämde oss för att inte bara öka tillgängligheten utan även titta på att hitta verksamhetsnyttor. Reumatologi-projektet är ett tydligt exempel på det. Med detta initiativ minskar vi inte bara dubbeldokumentationen för vårdpersonalen, vi underlättar också för en högre täckningsgrad för kvalitetsregistret och därmed en bättre kvalitativ kontroll av hur våra reumatiker mår.

Läs mer om projektet här

Pin It on Pinterest