MyGävle är en forskningsapp från FPX och Högskolan i Gävle. Den är en viktig del i forskningsprojektet BIG som undersöker individuell, social och ekologisk hälsa. Med appen kan användare registrera bra och dåliga upplevelser i Gävle och forskarna kan se hur platser i Gävle relaterar till deltagarnas hälsa och välbefinnande.

 

Deltagarna
Kriterier för att ingå i studien är att personen bor i Gävle, kan svenska eller engelska, är mellan 15 och 79 år och kan besöka Gävle kommuns utemiljö.

Genom samtycke är deltagaren inskriven i den offentliga studien. Efter att ha gett appen de nödvändiga behörigheterna svarar deltagaren på en undersökning som samlar in sociodemografiska detaljer (t.ex. kön, ålder, utbildning och inkomstnivåer).

Deltagare i den offentliga studien har därefter bjudits in till hälsostudien, där de bidrar med sin biometriska information genom att bära ett Garmin fitnessband.Via MyGävle-appen får dessa deltagare ytterligare information om insamling och användning av biometriska data och kan samtycka till att dela denna data i hälsostudien. Deltagarna uppmanas att bära träningsbandet regelbundet, även under sömnen.

 

Datainsamlingsmetoder
Appen MyGävle integrerar fyra separata metoder för datainsamling.

  • GPS och aktivitetssensorer i smartphones används för att fastställa deltagarnas rörelser och platsbesök.
  • MyGävle är kopplat till träningsklockan (Garmin vìvosmart 4) som delas ut bland deltagarna. Den optiska pulssensorn i träningsbandet används för att övervaka personliga biometriska data, och specifikt hjärtfrekvensvariabilitet (HRV), en viktig fysiologisk hälsomarkör (Sztajzel 2004).
  • Ett geografiskt informationssystem för allmänhetens deltagande (PPGIS) används för att registrera subjektiva platsupplevelser av landskapet.
  • Säsongsundersökningar genomförs för att övervaka variationer i indikatorer av intresse för studien över långa tidsperioder. För BIG-projektet är dessa undersökningar fokuserade på mänsklig blomstring, relationer mellan människa och natur, miljömässiga sociala normer och socialt kapital.

 

Säsongsundersökningar
Fyra gånger om året ber MyGävle deltagarna att svara på en enkät. Totalt innehåller undersökningen 23 poster: sex för mänsklig utveckling (baserat på VanderWeele 2017), nio för relationer mellan människa och natur (baserat på Giusti et al. 2018), tre för miljömässiga sociala normer (inspirerad av Park och Smith 2007), och fem för socialt kapital (baserat på Healy 2002; Villalonga-Olives 2016).

Varje punkt är ett påstående om att deltagaren svarade med hjälp av en färgkodad 7-stegs Likert-skala som går från ”Håller inte med” till ”Instämmer helt”. Säsongsundersökningen skickades till deltagarna i september 2021, januari 2022, april 2022, juli 2022 och i november 2022.

 

Fitnessband
En del av alla deltagare i hälsostudien har gått med på att använda ett Garmin vìvosmart 4 fitnessband som erbjöds till ett rabatterat pris och därmed bidrar de till studien med ytterligare biometrisk data.

 

Smartphone GPS och aktivitetssensorer
Vi använder de inbyggda GPS-sensorerna i deltagarnas smartphones för att kontinuerligt spåra deras plats. För att begränsa batteriförbrukningen använder vi telefonens accelerometer för att avgöra när telefonen är i rörelse. GPS-poster sparas vid övergång från stillastående till i rörelse, var 10:e sekund eller var 50:e meter.

 

Ekonomiska incitament för att rekrytera deltagare
De ekonomiska incitamenten för att delta var att man fick en Garmin vìvosmart 4 för 99 kr istället för 1 199 kr, som deltagarna får behålla efter avslutad studie.

De hade också möjlighet att delta i en utlottning om fem elcyklar (marknadsvärde på 18 000 SEK vardera) som skulle hållas i slutet av studien i december 2022.

 

MyGävle har funnits gratis att ladda ner från Google Play och Apple Store sedan juli 2021.

 

 

Projektdata hittills:

35 miljoner GPS-positionspunkter registrerade

Över 8700 upplevelser rapporterade

426 personer laddade ner appen

257 fyllde i grundundersökningen

160 personer deltog i den privata studien

230 använder fortfarande appen regelbundet

Skärmbilder:

MyGävle visar aktuell plats för deltagare med en karta över alla besökta platser under föregående vecka.


Notiser skickas till deltagare. Det är viktigt att upprätthålla en relation och kommunikation med deltagarna.


Plats för alla rapporterade positiva och negativa upplevelser från samtliga deltagare. Detta gör att deltagarna känner sig som en del av en gemenskap som bidrar till forskningsprojektet.

 


Topplistan. Projektet använder gamifiering av forskningsupplevelsen för att öka incitamentet. Varje säsong deltar deltagarna i en liten tävling baserad på de erfarenheter de rapporterar om. Om de rapporterar 10 upplevelser får de en extra lott till slutlotteriet. Om de rapporterar det maximala antalet upplevelser bland alla andra deltagare för den säsongen får de 3, 2 eller 1 extra lott till lotteriet i slutet av den säsongen.


Inställningssida där deltagarna kan ändra språket i appen, bjuda in en vän, läsa sekretesspolicyn och vanliga frågor eller lämna studien.

Pin It on Pinterest