Monika Lionaite är grundare och VD för Openhack och hon är den som initierade Hack4Future Australia. Monika deltog också i FPX: s hack Hack for Gälve tidigare i mars 2020, där hon forskade på hackathons. Idag studerar hon en magisterexamen i strategisk informationssystemhantering vid Australian National University när hon inte själv ordnar hackathons.

Vad fick dig att välja dessa tre utmaningar för det australiensiska hacket?

– Allt detta är mycket viktiga ämnen, och vi vill hjälpa globala och lokala samhällen att samlas och komma med lysande lösningar som vi kan använda senare.

Vad finns det för deltagarna i en hackathon?

– Det är gratis att delta. Som deltagare i en hackathon lär du känna intressanta människor, förstå globala lösningar och lära dig ny teknik som du kan använda i det dagliga livet, samtidigt som du löser globala och lokala utmaningar.

Du gjorde detta som en online-hackathon. Hur fungerade det?

– Det var tänkt att vara en fysisk hackathon, men på grund av COVID19 var vi tvungna att förvandla det till ett online-evenemang. Först och främst var de ständiga ansträngningarna för att tillhandahålla den bästa hackingsmiljön online huvudfokus för planeringen. Med att bli online-hackathon blev det möjligt för oss att skala upp och göra det till en verkligt internationell, global hackathon med deltagare och mentorer från 40+ olika länder, något som det skulle ha varit svårt att uppnå med en fysisk händelse.

Hur fungerade det med deltagarna i olika tidszoner?

– Det påverkade kommunikationstiderna och deltagandet av team i den totala hackathonet. Detta är en av utmaningarna när du har många enskilda hackare registrerade som ett team tillsammans för att få kontakt med varandra och arbeta med lösningar samtidigt. Det är emellertid också en styrka eftersom deltagare baserade i olika tidszoner kan utveckla idéerna ytterligare medan en av medlemmarna tar en vila och så tar skift för power-naps under 48 timmar. Faktum är att vår bästa tekniska lösning presenterades av ett team bestående av enskilda hackare med säte i Australien, Brasilien och Sverige – och ändå utvecklade de den mest tekniskt avancerade lösningen från alla inlämnade genom att bygga ett fungerande smart kontrakt med blockchain-teknik , något som också förvånade vår erfarna jury!

Monika säger att hon blev förvånad över det engagemang som de fick från de mest aktiva hackarna och mentorerna.

– Det var fantastiskt! Den ”charmen” med online-hackathon är det faktum att du kan ansluta var som helst i världen – och detta är verkligen fantastiskt att underlätta och bevittna den påverkan det skapar, som syftar till att nå målen för hållbar utveckling. Deltagarna uppmuntrades att gå ut ur sin komfortzon och tänka på lösningar ur ett annat perspektiv – vad som kan tillämpas över hela världen.

Vad blir ditt nästa steg?

– Vi håller på att etablera långsiktiga strategiska partnerskap med forskningsinstitutioner och innovationscentra som är intresserade av att skala denna globala rörelse av Hack4Future hackathons för de kommande åren. Planeringen för vår nästa online hackathon pågår, och du kan registrera dig på Hack 4 futures hemsida.

Pin It on Pinterest