Lag UÅ valde utmaningen Framtidens mobilitet och presenterade lösningen Green Delivery Package för att transportera gods mellan Tolvforsskogen till Gävle centrum på ett miljövänligt, snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Lösningen involverar en ny väg i Gävle och el-lådcyklar. Den nya infrastrukturen är tänkt att fungera som en cykelmotorväg, avskild från bilvägar, vilket gör den säkrare och gör det möjligt att köra el-lådcyklarna snabbare.

Vad lockade er att vara med i Hack för Gävle?
– Vi blev lockade över att det var ett så kort men intensivt event, det gjorde oss taggade på att ge vårt allt under det dygnet hacket var igång. Det var såklart också motiverande att det fanns en prispott för vinnarna!
– Vi var alla väldigt upptagna med våra studier innan hacket drog igång, så det enda förberedande arbetet vi hade gjort innan hacket var att bestämma vilken utmaning vi skulle ta oss an. Väl under hacket hade vi alltså väldigt mycket att göra och vi jobbade hårt och intensivt, med någon fikapaus och ett par timmars sömn i mitten.

Hur ser ni att digitalisering och AI kan hjälpa framtidens städer?
– Digitalisering spelar en viktig roll i planeringen av städer, eftersom den utgör ett underlag i att fatta välgrundade beslut. Digitaliserad och öppen data ger städer möjlighet att lära av varandra. Mer tillgänglig information som resultat av digitalisering hjälper också invånare att interagera med urban infrastruktur och sin omgivning, vilket i slutändan leder till mer inkluderande städer.
Framväxande plattformar såsom integrationsverktyg inom GIS och BIM hjälper ingenjörer och stadsplanerare att få en mer realistisk bild av den direkta påverkan av pågående byggnadsarbeten i deras närmiljö. Dessutom kan tjänster inom området Augmented Reality (AR) också hjälpa människor att visualisera byggnadsmodeller redan innan de skapas. Detta hjälper till att ge en realistisk bild av den föreslagna konstruktionen och kan leda till att upptäcka eventuella brister i tidigt skede.

Hur vill ni att de städer som ni kan vara med och skapa ska vara att leva i?
– Städer är en viktig del i en människas liv och bör därför vara beboeliga och stödja människors liv. Det är viktigt att beakta social och ekonomisk hållbarhet såväl som ekologisk hållbarhet. Målet är att alla ska kunna leva i harmoni med varandra och med naturen utan att påverka klimatet negativt. Digitalisering spelar en viktig roll i detta, att kunna fatta bättre och mer informerade beslut om hur man ska utveckla hållbara, motståndskraftiga och människovänliga städer.

Vad har ni fått med er från deltagandet i form av erfarenheter, kunskap och insikter?
– Vi har fått med oss att det går att göra väldigt mycket på väldigt kort tid. Vi har också lärt oss mer om Gävles utmaningar och ambitioner, samt vässat våra GIS-kunskaper under press. Det var en väldigt kul upplevelse, även att kunna bolla idéer med våra coacher och bygga något innovativt tillsammans. Vi skulle absolut kunna tänka oss att vara med på fler hack. Det är en intensiv och spännande upplevelse.
Se hela deras lösning här: https://arcg.is/OHn09


Lagmedlemmar:
Esther Eliasson
Vera Schwab
Thomas Ebenspanger
Nelson Okosun

Pin It on Pinterest