KRAFT 5.1

Syftet med projektet har varit att skapa bättre förutsättningar och ökad motivation för kvinnor att arbeta inom det växande kompetensområdet ICT. Genom en rad aktiviteter och utbildningsinsatser har projektet hjälpt till att ta upp frågan till en större grupp i samhället än tidigare och nått helt nya målgrupper som deltog i utbildningsverksamheten.

Resultat och förväntade effekter
Deltagarna har uppvisat egenskaper och upplevelser som inte förväntades i början av projektet. Å ena sidan har kvinnorna som deltagit varit betydligt mer akademiskt kvalificerade och samtidigt har de flesta varit yrkesverksamma och såg projektets utbildningsinsatser som en chans att testa programmering. 

Design och implementering
Projektet har drivits mot flera spår. Det första som skapades var ett nätverk för yngre tjejer att träffa förebilder och prova programmering i samarbete med Real Gymnasium, Gävledala E-sportförening och Escape-spel. Den andra har varit att ge deltagarna möjlighet att prova på att programmera med Technigo under nätverket Tjejer Kodar. Ett nätverk med utbildningsaktörerna i regionen skapades för att förbereda nya typer av utbildning och med ett näringsliv för behovsinventering och kontakt med framtida arbetsgivare.

Pin It on Pinterest