I veckan gick den nya regeringen ut med att avskaffa klimatbonusen för att köpa en klimatbonusbil från och med den 8 november 2022, alltså med en dags varsel. Det statliga bidraget har legat på 70 000 kronor för en renodlad elbil och 20 000 kronor för en laddhybrid (som kan köras på el i runt 5 mil och laddas med sladd).
Klimatbonusbilar utgör i dag omkring hälften av nybilsförsäljningen av personbilar och finns i de flesta prisklasser. Kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar även vara jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil och regeringen menar att ett statligt marknadsintroduktionsstöd därför inte längre är motiverat. Fram till juli i år hade klimatbonusarna kostat staten 10 miljarder kronor sedan juli 2018.

– Vi ser att det är sannolikt så att regeringen snarare väljer att lägga resurser på att bygga ut laddningsinfrastrukturen för elbilar och tung trafik än att subventionera köp framåt, menar Henrik Dahl, VD på FPX. Och det tror jag är att gå i rätt riktning, för laddinfrastrukturen är nu avgörande för att få en riktig skjuts i elbilsanvändningen i hela landet.

FPX har under det senaste året arbetat med flera projekt kopplat till laddinfrastruktur. I ett projekt som rör flera fastigheter längs Sveriges större vägar ansvarar FPX bland annat för datainhämtning och bearbetning. För att säkerställa att laddstationerna utformas så att information och underlag kan samlas in utifrån mjuka frågor som arbetsmiljö, beteenden och annat skapas en sk Advisory board för projektet. Dialog förs med representanter från yrkestrafik, lev av tunga fordon, bilägare, och åkerinäringen för att delta i en sådan gruppering. Denna grupp kommer koordineras av FPX, som även ser till att dialog och kunskap kommer respektive laddstationsutformning till del. FPX kunskap om digitala lösningar och datainsamling kommer komma projektet tillgodo och underlätta både insamling av data samt kvaliteten på datan. Arbete kan komma att kompletteras utifrån input om möjlighet till utvärdering kopplat till användandet och samutnyttjande av personbilsladdning och laddning av tunga fordon i och med att stationerna är publika. Gruppen har möjlighet att få direkt respons genom till exempel omröstningar eller enkätutskick via deltagarnas sociala media. Projektet kommer titta på hur kan laddning nyttjas som paus och till lagstadgad vila, hur kan hälsofrämjande motion främjas, hur kan personbilar och lastbilar samsas om laddpunkterna mm.

FPX har också funnits med och stöttat Gävle Energi i ett stort projekt kring laddstoplar. Dels har man hjälpt kommunen att ta fram sin ansökan för laddstolpar i Gävle Hamn. FPX har också bistått kommunen att genom workshops och analys titta på var laddpunkter bör placeras geografiskt i Gävle. Utöver det har FPX initierat samverkan med Borlänge för att se till hela det regionala behovet av laddning för industri och näringsliv. Det initiativet får extra tyngd nu när batteritillverkaren Northvolt etablerar sig i Borlänge.

 

 

Pin It on Pinterest