Schematisk bild av återkopplingsslingor som integrerar invånarnas upplevelser i planering och design.

1. Konventionell metod för envägsplanering och dess effekt på medborgarnas välbefinnande.

Genom frivilliga geografiska informationsverktyg (VGI) samlas erfarenhetsdata in och fullbordar cyklerna för återkoppling i flera olika steg:

2. Data om upplevelser av olika social-ekologiska miljöer kartläggs och återförs till stadsplanering, design och forskning.

3.  information återförs även till deltagarna i studien för att öka medvetenheten om det egna beteendet och dess inflytande på upplevelsen;

4.  Upplevelsedata implementeras i planering och design.

Pin It on Pinterest