I höst genomförs auktionen om de olika 5G-banden i Sverige. FPX fick en pratstund med Andres Suazo, nätexpert på Telenor om hur företaget ser på utlysningen, utbyggnaden, hastigheter och möjligheter med 5G-nätet.

 

Hej Andres. Berätta, hur har Corona påverkat er verksamhet?

– Merparten av oss arbetar just nu hemma, och använder framför allt Teams för möten och konferenser. I våra nät kan vi se att många svenskar jobbar hemifrån och att uppladdad data ökar mer än något annat. Framför allt ökar det mest under arbetstid mellan 9-16, vilket med största sannolikhet betyder att det är videosamtal som ökar mest. Vi ser också en markant ökning i röstsamtal i hela Sverige. Det är ca 20 procent fler samtal, och 25 procent längre samtal. Man sköter helt enkelt mycket mer av sitt liv över telefonen än tidigare. Ett fungerande nät är en förutsättning för alla att i större utsträckning kunna arbeta hemifrån, plugga på distans och hålla närmare kontakt med nära och kära.Kapacitet i våra nät är fortsattmycket god och det finns gott om kapacitet kvar, vi har en marginal på hundratals procent.

 

I november startar Post- och telestyrelsen en auktion om 5G-frekvenser i Sverige. Auktionstillfället har skjutits på framtiden flera gånger sedan det första utlysta tillfället under 2019. Otydlighet kring vad som gällt kring säkerhet har bidragit till förseningarna, berättar Andres.

–Fördröjningen har bland annat berott på att PTS ska samråda med Säpo och Försvarsmakten kring de som deltar i auktionen.

 

Det är 23 stycken blocktillstånd inom två frekvensband som ska utlysas, och det finns idag fyra stora operatörer i Sverige, men det kan förändras och fler tillkomma. Upp till fyra intressenter är garanterade 80MHz vardera. Svenska intressenter har på sig till sista juni att anmäla sig till auktionen och redogöra för ett antal kriterier, bland annat vilka leverantörer man avser välja.

– Den här gången kommer vi i alla fall att få veta vilka aktörer som deltar, tidigare har det varit anonymt. Generellt välkomnar vi förändringen med att deltagande aktörer redovisas öppet av PTS, vilket bidrar till ökad transparens och förutsägbarhet. Dock finns det mycket mer att önska när det gäller förutsägbarhet och rättssäkerhet kopplat till prövningen av de som ansöker om att delta i auktionen.

 

Finns det några ”lessons learned” av andra länders auktioner?

– Tidigare var det mer av en ”skönhetstävling” där aktörerna lovade investeringar kring tex utökad täckning, eller att inrätta ett visst antal basstationer. Nu har staten bytt inställning och vill istället ha en förbestämd ersättning för att upplåta utrymmet. Det finns mycket att lära från tidigare auktioner, och jag tycker att PTS har varit duktiga på att utveckla förfarandet till det bättre med små justeringar, som till exempel att man i denna auktion garanterar minst fyra intressenter 80MHz vardera. I Italien och Tyskland skenade priset väg rejält rent efter hundratals budgivningsrundor som pågick under flera dagar. Det vill man gärna undvika. Bäst i klassen är dock Finland som i princip delar spektrumet i tre lika stora delar till marknadens tre aktörer så att de istället kan investera i att snabbt bygga ut sina nät.

 

Tidigare idag mätte vi 3G-nätet i centrala stockholm på en iphone, och kom upp i 15,2 mb/s, ganska väntat. Har ni genomfört några tester på 5G än?

– Vi har gjort en del tester i vår testmiljö på kontoret i Råsunda där vi kom upp till 1850 mb/s på en telefon. Vi kan konstatera att det är extremt bra kapacitet på 5G-nätet och att det går att uppnå dessa höga hastigheter. Däremot får man komma ihåg att förutsättningarna kommer se helt annorlunda ut för slutanvändaren i ett kommersiellt nät.

Vilka stora utmaningar ser du med den kommande 5G-utbyggnaden?

–Dagens Iphone till exempel klarar till exempel inte 5G, utan det lär komma nya modeller under hösten som är anpassade för våra frekvenser i Sverige. Det är något som såklart påverkar privatpersoner och företag som vill utnyttja 5G. Vi ska bygga hela Sveriges 5G-nät, men att bygga ut och modernisera hela mobilnätet kommer att ta flera år och är den största utbyggnaden vi nånsin gjort på Telenor. Vi kommer bygga ut mobilnätet med över 50 procent. Men det behövs för att kunna ge våra kunder en ännu snabbare och stabilare uppkoppling.

 

Vad kommer 5G att innebära rent konkret för användare?

– Först och främst högre hastighet, snabbare nedladdning och kortare svarstider. Men knäckfrågan återstår: Vilken typ av applikationer kommer vi att använda i framtiden? Det har jag svårt att sia om, men ett bra tips är att titta på Sydkorea. Det som händer där, och framför allt bland ungdomarna, kommer ofta till Europa och USA några månader senare. Tik-tok till exempel blev populärt där för ett bra tag sedan, nu finns det hos oss och tog över en stor andel av trafiken på kort tid. Om vi tittar längre tillbaka så kan vi även konstatera att 4G

revolutionerade flera branscher och födde nya. Precis som 4G möjliggjorde tjänster som Netflix, Spotify, Youtube och Uber tror jag att 5G kommer skapa nya branscher och tjänster som vi idag inte tänkt på att vi behöver.

 

Hur tror du att transporter, kommunikationer och infrastruktur kan komma att förbättras tack vare 5G?

– Jag tror absolut att 5G kan bidra till ett bättre, mer hållbart samhälle där mycket mer blir uppkopplat. Vi kan se hur sensorer och mätpunkter i samhället till exempel på bilar, vägnät, vattensystem mm kan bidra till att få ut intressanta analyser som går att omvandla till tjänster, allt från bästa vägen till hur vi minimerar utsläppen. Med all denna data kommer man att förstå mer hur människan lever i samhället och i staden.

 

Data är helt klart värdefullt, men som det ser ut idag är den fragmenterad och ägs av många olika aktörer. För att utnyttja datans fulla potential och skapa ökad hållbarhet och livskvalitet i samhället behöver vi kunna dela på data. Hur gör vi det enligt er?

– Det är en enormt stor utmaning. Vi på Telenor är idag enbart transportörer av datan och levererar ettorna och nollorna, så vårt utrymme för att agera är begränsat. Jag tror på att samhällsbärande funktioner, som statliga instanser, liksom kommuner och landsting kommer att öppna upp och applicera olika API:er på sin data utan att det kommer att kosta stora pengar. Inom den privata sektorn tror jag att det kommer bli svårare att få företag att dela med sig av data utan att ta betalt för det. Men förhoppningsvis kan företag och myndigheter hitta affärsmodeller för att dela på datan så att alla kan bidra till ett bättre samhälle.

 

Slutligen måste vi fråga – kommer Coronaviruset från 5G?

– Nä, det stämmer inte. Det är totalt nonsens!

Pin It on Pinterest