Vår innovativa omvärld

En överblick över innovationsstödsystemet runt FPX

För att nå hållbarhetsmålen i FN:s initiativ Agenda 2030 XXXXX XXx

Presentation av några av de aktörer som finns i vår omgivning xxxx mer text här: 

Gävle Innovation Hub erbjuder samverkan, coaching och mötesplats främst för innevånare i östra Gästrikland. Arbetar med inflöde av idéer till innovationsstödssystemet och med idéägare i mycket tidigare skeden. Syftet är att hjälpa personer och organisationer med sina innovativa idéer i syfte att företag skapas och fler personer i sysselsättning. Ägs av Gävle kommun och RG.

Propell erbjuder samverkan, coaching och mötesplats främst för innevånare i norra Hälsingland. Arbetar med inflöde av idéer till innovationsstödssystemet och med idéägare i mycket tidigare skeden. Arbetar med idéägare i tidigt skede. Movexum är vår högra hand, dit slussar vi människor som kommit lite längre med sina idéer. Propell är en del av RISE (Research Institutes of Sweden) och ingår i den regionala innovationsnoden för norra Hälsingland.

Pin It on Pinterest