Om Innovationsklivet


Innovationsklivet syftar till att underlätta för människor som har idéer och lösningar på problem, genom att förtydliga vilka innovationsfrämjande tjänster som finns i regionen Gävleborg . Genom Innovationsklivet får de information om var de kan få stöd i sitt företagande, oavsett var i länet de är eller vem de är.
Med gemensamma krafter och kompetenser kommer ett sammanhängande, tydligt och tillgängligt regionalt stödsystem att inrättas för att fånga idéer som kan leda till nya innovationer. Det långsiktiga målet är att detta i sin tur ska leda till fler innovationer, ökad konkurrenskraft och ökad sysselsättning i Gävleborg.
Innovationklivet är ett samarbetsprojekt mellan offentligt finansierade aktörer som ansvarar för innovationsutveckling i Gävleborg, kommunala företagskontor, innovationshubbar, kluster och Högskolan i Gävle.
Projektägare och koordinator är Region Gävleborg. Projektet finansieras genom regionala utvecklingsfonder från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Gävleborg och pågår 2017 – 2020.

Pin It on Pinterest