På sista raden är det Region Gävleborg som ansvarar för att det regionala innovationssystemet fungerar optimalt.
Bla. därför pågår projektet Innovationsklivet. Den 5-6 dec var viktiga aktörer i det samlade innovationssystemet samlade till en första workshop i Högbo utanför Sandviken. Medverkade gjorde bla. Region Gävleborg, FindIT, Fiber Optic Valley, Triple Steelix, Högskolan i Gävle, projektet Smart Specialisering Norra Mellansverige, Sandbacka Park, Almi, Movexum, Propell och Future Position X.

– Det här arbetet siktar mot att vi ska lämna in en ERUF-ansökan till Tillväxtverket i januari, berättar Roland Norgren på Future Position X. Syftet  är att få igång ett arbete som kittar ihop alla separata delar runt om i länet till ett sammanhållet regionalt innovationssystem.

Pin It on Pinterest