Innovationshubben Future Position X, där Region Gävleborg och Gävle kommun är medfinansiärer, kommer att avvecklas. Anledningen är att huvudprojektet Geolife Region genom Vinnova avslutas i juni nästa år, och att huvudfinansieringen därmed upphör. Beslutet att avveckla FPX har fattats vid en extra föreningsstämma 19 oktober 2022.

Future Position X (FPX) huvudsakliga uppdrag har varit att erbjuda näringsliv och offentliga organisationer hjälp och stöd i den digitala omvandlingen. Syftet har också varit att göra Gävleborg till Europas centrum för geografiska informationssystem och en internationellt erkänd region för implementering av geoteknologi för att främja hälsa och välbefinnande genom projektet GeoLife Region.

GeoLife Region har drivits av FPX sedan 2013, och avslutas under 2023. Projektet finansieras dels av innovationsmyndigheten Vinnova, och dels av medfinansiärerna Region Gävleborg och Gävle kommun.

Eftersom projektet GeoLife Region avslutas nästa år har styrelsen för FPX, bland annat med hjälp av externa konsulter, genomfört en genomlysning av FPX uppdrag och framtida finansiering. Vid genomlysningen framkom att FPX roll inom Gävleborg har minskat över tid. Arbetskraft har inte lockats till länet i önskad omfattning, FPX fungerar inte som det innovationskluster som styrelsen önskar, den tidigare spetsen inom geospatial vetenskap och tillämpning har urholkats och FPX är inte längre en drivande kraft mellan näringsliv och offentlig sektor.

Slutsatsen är att det inte finns tillräckliga skäl att fortsätta när den huvudsakliga finansieringen från Vinnova upphör 2023. Totalt berörs cirka 9 medarbetare av avvecklingen av verksamheten. Deras kontrakt kommer inte att förlängas efter juni 2023.

– Det här är ett tråkigt besked att lämna, men styrelsen ser ingen möjlighet till att verksamheten ska kunna bedrivas vidare och vara relevant för regionen, näringslivet och våra medborgare. Styrelsen anser också att verksamheten inte kommer nå sina mål att genom sitt arbete skapa fler arbetstillfällen i regionen och vara av tillräckligt stort intresse för näringslivet som samarbetspartner, säger Christian Sjöberg, ordförande för FPX styrelse.

 

Kontakt: 

Christian Sjöberg, ordförande i styrelsen för FPX, 070-9177221

 

 

 

Pin It on Pinterest