Innovationsarenan

För framtidens hållbara och livskraftiga städer

.

En plats för utveckling och innovation

Innovationsarenan är en dataplattform där medlemmar, collabs, forskare, företag och enskilda personer kan delta. Var och en bidrar med tillgängliga resurser, perspektiv och funktioner. På Innovationsarenan finns en inspirerande och produktiv samarbetsmiljö som främjar och producerar forskningslösningar och innovationer. Allt för att skapa goda förutsättningar för framtidens smarta, hållbara och livskraftiga städer.

Innovationsarenan är en plattform för stora mängder data som kan återspegla ett helt samhälle, där datalager kan kombineras i olika typer av modeller. Till exempel kan man kombinera data från rörelsesensorer och väderprognoser för att förutspå hur många människor som kommer att befinna sig i en stadskärna imorgon. Ett stort fokus ligger på att Innovationsarenan ska kunna utgöra grunden i olika typer av digitala, innovativa och geobaserade tjänster och appliktioner. Plattformen utvecklas även i linje med ett antal pågående innovationsprojekt kring datamodellering och simulering, och öppnar upp för applicering av Data Science som neurala nätverk och annan artificiell intelligens. Därmed kortar vi startsträckan avsevärt för aktörer som vill innovera nya samhällsfokuserade tjänster, affärer och lösningar.

För att kontinuerligt utveckla Innovationsarenan driver och koordinerar FPX för närvarande flera databaserade projekt inom bland annat fastighetsutveckling, stadsplanering, lokalnyheter, samhällsinformation och forskning på stadsmiljöer. Genom att registrera ett konto i projektet på fpx.se/innovationsarenan kan vem som helst få tillgång till Innovationsarenan. Det står medlemmarna fritt att bygga applikationer direkt på Innovationsarenan, eller vid behov bygga en egen plattform mot samma underliggande dataset och modeller.

Ambitionen är öppna data
Alla API-gränssnitt, modeller och algoritmer byggs med utgångsläget att systemen ska vara tillgängliga i form av öppen källkod. Avsteg från principen om öppna data kan till exempel vara aktuellt vid forskning där datat som lagras under processen inte kan anses vara validerat, eller då privata aktörer använder plattformen och av integritetsmässiga skäl enbart vill tillgängliggöra sitt data i aggregerad form.

Exempel på projekt där Innovationsarenan kan användas för att åstadkomma resultat:

  • Koordinera utbildningar, seminarier och workshops där kompetenser inom Data Science och stadsutveckling kan mötas.
  • Beskriva ett samhälle och hur det förändras genom att tillgängliggöra modeller som förutsäger människors beteenden för näringsidkare och föreningar.
  • Identifiera energivinster genom att skapa samarbetsytor där olika aktörer gemensamt kan arbeta med effektivisering av till exempel fastighetsdrift.
  • Modellera förflyttningar, transporter och konsumtion i ett samhälle för att hitta innovativa logistiklösningar med fokus på slutkund/hushåll.
  • Tillgängliggöra data och källkod på ett öppet och standardiserat sätt för forskning inom stadsmiljö.

Exempel på FPX-projekt som bygger på Innovationsplattformen:

 The BIG project

Det treåriga BIG-projektet syftar till att utveckla ett verktyg för stadsplanering där samhällstjänster, ekosystemtjänster och medborgarnas livskvalitet tas hänsyn till. Genom att samla in stora mängder data om staden och koppla dessa till medborgarnas hälsa och upplevda välbefinnande så kan man öka förståelsen för hur hälsosamma, hållbara och levande städer ska byggas i framtiden.
> The BIG Project

Movement in Cities

Tillsammans med Gävle Citysamverkan driver FPX ett projekt där vi på olika sätt kombinerar och modellerar öppna data om staden. Genom att använda öppna data från flera olika källor kan vi bättre förstå vilka faktorer som påverkar liv och rörelse i en stadskärna för att skapa affärsvärden genom datan.
> Movement in Cities-projektet

Visuellt verktyg

Det enklaste sättet att använda och experimentera med Innovationsarenan är genom den visuella kartapplikationen som tillgängliggörs online. Syftet med denna editor är inte att erbjuda ett fullfjädrat GIS-verktyg utan snarare ett enkelt sätt att snabbt få en överblick över de olika dataset som erbjuds inom plattformen. Det är dock fullt möjligt att importera och exportera data via den tillhörande kodvyn, och för enkla behov är det möjligt att skapa, editera och ta bort data via editeringsverktyg.

Länk: https://editor.fpx.se

Editorn är utöver sin GIS-funktionalitet också ett enkelt sätt att snabbt komma igång med datahanteringen inom plattformen. Nya användare kan registeras och nya dataset kan skapas enkelt både via det visuella gränssnittet eller genom API:et.

ArcGIS
ESRI är en medlem och samarbetspartner vars historik med FPX sträcker sig långt tillbaka, och för större eller mer komplexa GIS-projekt rekommenderar vi att data från Innovationsarenan exporteras och importeras via deras GIS-verktyg ArcGIS.

Webb-API

FPX har som ambition att alla verksamhetens projekt som involverar data ska ha en direkt koppling till Innovationsarenan. Detta möjliggörs genom det tillhörande API:et. Till exempel står den visuella editorn ovan direkt på plattformen, och källkoden för denna applikation är öppen. En användare som registreras via en applikation som FPX har utvecklat representeras även som en användare i API:et. Användaruppgifter som skapats via t.ex. editorn kan även användas för att anropa API:et.

Använd gärna den dynamiska dokumentationen för att utforska API:et direkt i din webbläsare.

Länk: https://api.fpx.se

curl -X GET "http://api.fpx.se/api/v1/collections" -H "accept: application/json"
curl -X GET "http://api.fpx.se/api/v1/collections/304f280f-01da-454c-b08a-93d40d85fa14/items" -H "accept: application/json"

Bidra till utvecklingen

FPX är en ideell förening och utvecklingen av Innovationsarenan sker tillsammans med projektets samarbetspartners via öppen källkod. Det står alla aktörer fritt, oavsett om de formellt ingår i projektsamarbetet eller ej, att bidra till utvecklingen genom att skapa tillägg och ändringsförfrågningar via Innovationsarenans Github-sida.

Länk till källkoden: https://github.com/Future-Position-X/fpx-monorepo

Våra finansiärer

Pin It on Pinterest