Våra tidigare Hack

Hösten 2018 genomfördes ett pilothack kring ett antal fokusområden, XR-teknik, smarta informationsflöden, smarta städer och IoT. Deltagarna fick samarbeta i tvärvetenskapliga grupper under en dag med möjlighet att övernatta. En kreativ process som gav lösningar och samarbeten som låg till grund för den fortsatta utvecklingen av konceptet. Deltagarna kom från både enmansföretag och större konsultföretag, liksom från akademia och offentlig sektor. Hacket fick positiv feedback, och diskussioner pågår redan om att använda programmet även utanför ramen för X-hackathon. Med piloten som utgångspunkt skapades sedan ett mer fokuserat koncept med fokus på teknik.

Under våren 2019 genomförde vi 2 hackathons i Gävle med olika tekniska team. Den första handlade om blockchain-teknik och implementerades med hjälp av Fujitsu Sweden. Utvecklare från deltagande företag testade att koda i “Hyper ledger fabric” för att lösa en given trafikflödesutmaning.
Det andra Hackathon i Gävle fokuserade på IoT, starkt påverkad av GCE NODE: s hack i Norge. Under hackathonet använde MXChip en IoT-utvecklingsplattform anpassad för Microsoft Azure för att snabbt få tillgång till realtidsdata från ett antal sensorer. Fyra idéer och lösningar från så många grupper framkom från denna process, veckan efter hacket hade en av deltagarna också utvecklat en annan lösning. Deltagarna representerade både stora företag och nystartade företag.

Den regionala inkubatorn Movexum deltog också i hacket som observatör och de tror att framtida hack kommer att kunna ge positiva effekter. Där produkter och tjänster kan inkuberas i inkubatorn och företag som behöver expertis inom teknik kan få projektstöd från FPX. En positiv synergieffekt som inte förväntades före projektet.

Under projektet har vi besökt GCE NODE i Kristiansand 2 gånger. Ett gemensamt besök med det lettiska IT-klustret där ett besök i klustret i Kristiansand och ett besök på Mechatronics lab i Grimstad genomfördes. Det andra besöket i NODE genomfördes i samband med deras första Hackathon, där IoT var i fokus och 5 företag anslutna till GCE NODE deltog. 
Ett besök i Riga och det lettiska IT-klustret genomfördes med fokus på erfarenhets-/klusterutbyte och framtida planer för Hackathons som ett koncept. Lettiska IT-democentra besökte också och samtal om gemensamma initiativ hölls.

Pin It on Pinterest