Handbok för hållbar stadsutveckling

I en serie workshops har Future Position X ochVincero bjudit in experter för att ge sin bild av vad som krävs för att åstadkomma en framgångsrik, hållbar stadsutveckling med fokus på miljö, energi och mobilitet. Här har vi samlat dessa lärdomar, insikter och tips.

Kapitel 1:

Energianvändning

Vi tittar på klimatskal, hållbara energisystem, kravet på uppkoppling, energilagring och efterfrågeflexibilitet med mera. Hur ser trenderna ut inom området?

Kapitel 2:

Energisystem

Vad krävs för att skapa framtidens hållbara energisystem? Förutsättningar, trender och integrering av små- och storskaliga lösningar diskuteras i kapitlet. 

Kapitel 3:

Mobilitet

Hur kommer framtidens mobilitet se ut i bostadsområden? Vi tittar på mikromobilitet, delningsmobilitet, autonoma fordon, parkeringslösningar och mycket annat inom området. 

Kapitel 3:

Miljö

Hur kommer framtidens bostadsområden fungera när det gäller miljö? 

Hur bygger man ett bostadsområde 2040?

Ska man planera bostäder idag så ska de vara aktuella även 2040. Därför måste man titta på hur förutsättningarna och efterfrågan ser ut i framtiden – och sen backa tillbaka.Vilken typ av teknik är trolig, vad behöver vara flexibelt, vad kan vi bygga fast oss i? Genom att inte enbart titta på vad som är möjligt i dag undviker man att låsa in sig i teknik som snabbt blir obsolet, utan med hjälp av experter inom varje område lyfta blicken och försöka att skåda in i framtiden med så gott underlag som möjligt.
Det finns oerhört mycket kunskap och nya möjligheter, och det är avgörande att använda sig av den kunskapen redan från början och projektera så tidigt och så effektivt som möjligt i varje skede.

Denna handbok är framtagen av FPX och Vincero, som under 2020 höll ett antal workshops med experter inom områden som energiförsörjning, energianvändning och mobilitet, för att på bästa sätt rita upp en karta kring vart man skulle ta sitt planerade bostadsområde Sjödalen i Huddinge. Denna handbok kan även bli en guide för stadsplanerare, fastighetsägare, kommuner och andra som är involverade i stadsbyggnadsprojekt för framtiden.

Kapitel 1: Energianvändning

Här nedan kommer överrubrikerna om Energianvändning ligga. Finns gjorda men är ännu inte inlagda på webbsidan. 

Kapitel 2: Hållbara energisystem

För att omställningen till ett hållbart samhälle ska bli verklighet behöver alla förändra och tänka nytt, inte minst kring hur vi försörjer stadsdelar med energi. 
Vilka omgivande faktorer är viktiga att förhålla sig till i framtidens energisystem? Vilka krav ställs och vilka nya möjligheter öppnas för hållbara energilösningar i bebyggelse och städer? och vilka innovativa städer och projekt kan bidra till kunskapsutbyte?

 

Förutsättningar för hållbara energisystem
Aktuella trender inom solenergi och energisystem
Elnätets kapacitet idag och imorgon
Kontrollerad solenergi
Energilagring
Nästa generations energisystem
Kapitel 3: Energianvändning

Här nedan kommer överrubrikerna om Energianvändning ligga. 

Kapitel 4: Miljö

Här nedan kommer överrubrikerna om Miljö ligga. 

En handbok skapad av: 

Vill du ha handboken i skriftligt format?

Fyll i dina uppgifter i formuläret bredvid, så skickar vi ett ex!

Pin It on Pinterest