Hackathons är en ny plattform för medborgardriven innovation – där offentlig, privat och akademisk sektor samlas för att interagera och samarbeta med medborgarna för att skapa ett Sverige för imorgon.
Helgen 15/16 februari hölls Hack för Gävle på Clarion Winn City Conference i Gävle med över 50 deltagare från hela världen. 24-timmars hackathonet var ett regeringsuppdrag som genomfördes för att öka medvetenheten och användningen av öppna data och fokuserade på temat ”Hur kan data användas på ett innovativt sätt för att skapa smarta städer?”

– Hack för Gävle är ett utmärkt sätt att utmana dig själv och din kreativitet, men också ett utmärkt tillfälle att träffa nya människor och knyta kontakter utanför din vanliga professionella krets, säger Henrik Dahl, VD för FPX. Idén till detta evenemang var att engagera medborgare som har idéer för dagens och morgondagens samhälle. Det var en mycket intressant händelse och resultatet blev mycket rikt.

Från lördag morgon till söndag lunch arbetade deltagarna med fyra olika utmaningar: ”Morgondagens skolor”, ”En bättre stad för äldre”, “Var en smart granne” och “En bra start”, en fråga om hur man kan göra praktikplatser attraktiva och meningsfullt för alla. Flera olika öppna datakällor tillhandahölls till teamen av bland annat Gävle Innovation Arena, Digg, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, Gävle kommun och SCB.

Den vinnande idén ”En bra karta”.

Teamet bakom idén består av en ingenjör, en lärare, en projektledare och en strategisk rådgivare. Vinnarna kommer förutom prissumman på 15.000 SEK att få affärscoaching av Gävle-baserade inkubatorn Movexum och en månads kontor hot desk på Do Space.

Pin It on Pinterest