GeoLife Region

Geolife Region – vårt Vinnväxtprogram

 

Initiativet GeoLife Region lanserades 2013 med syftet att göra Gävleborgsregionen till Europas centrum för geografiska informationssystem och en internationellt erkänd region för implementering av geoteknologi för att främja hälsa och välbefinnande.

 

GeoLife Region är organiserat i fyra plattformar:
Forskning och akademi
Innovation
Inkubation
Acceleration

1. Forsknings- och akademiplattformen

Plattformen skapar ett sammanhang som bidrar till en attraktiv miljö för forskare, vilket i sin tur bidrar till inspirerande tillämpad forskning inom områden som påverkar GeoLife Regions miljöer.
Inspirerande och produktiv forskning tillsammans med innovativ högre utbildning kommer i sin tur att inspirera och påverka utbildningsorganisationer och företag och utveckla området inom plattformarna Innovation, Inkubation och Acceleration.
Livskraftiga forskningsprojekt, en stark akademi och ett modernt tillvägagångssätt för kompetensunderhåll kommer i sin tur att uppmuntra innovatörer, entreprenörer och industriföretag att etablera sig inom GeoLife Regions olika arenor.

Plattformen för forskning och Akademi är indelad i fyra arbetspaket:

 

 • Forskning
 • Akademi
 • Kompetensförsörjning
 • Strategiskt arbete för en långsiktig utveckling av forskningsområdet för hållbara städer och samhällen.

2. Innovationsplattformen

Innovationsplattformen bidrar till ett sammanhang som skapar en miljö som är attraktiv för innovatörer och produktutvecklare. De kommer i sin tur att bidra till innovationer, tjänster, processer, organisationsförändringar och produkter inom områden som påverkar GeoLife Regions miljöer och utveckling på ett positivt sätt.

Livskraftig innovation, en stark akademi och ett modernt tillvägagångssätt för kompetensförsörjning kommer i sin tur att locka innovatörer, entreprenörer och industrier att etablera sig på GeoLife Regions olika arenor.

Förutom innovationer kommer plattformen att bidra till utvecklingen av innovationsfrämjande evenemang både regionalt, nationellt och internationellt, som att utveckla förutsättningarna för datadriven innovation, hantera politiska frågor för att främja innovation och driva en ”no blame”-kultur i innovationsvärlden. Innovationsplattformen är utformad för att främja innovationssamarbeten och allianser. Detta kommer att bidra till att GeoLife Region blir en av de mest attraktiva miljöerna och arenorna där beslutsfattare, innovatörer, offentliga organisationer och innovationsfrämjande företag möts och arbetar tillsammans för att bidra till en övergripande vision.

Innovationsplattformen är indelad i följande sex arbetspaket:

 

 • Arenan för datadriven innovation
 • Innovationsinfrastruktur
 • Samarbetsprojekt för att skapa nya innovationer
 • Innovationsfrämjande aktiviteter
 • Nationellt samarbete för att driva innovation
 • Arbete för att driva en innovationskultur baserad på öppenhet, generositet och inkluderande jämlikhet

3. Inkubationsplattformen

Syftet med inkubationsplattformen är att vidareutveckla de innovationer, idéer och den forskning som skapats på de andra plattformarna. Inkubationsplattformen är till största delen en samlad infrastruktur där processen mellan de olika aktörerna i ekosystemet synliggörs och tydliggörs.

Inkubationsplattformen består av ett arbetspaket med följande delaktiviteter:

 • Förtydligande av inkubationsmiljön
 • Skapande av processer för att stödja smart specialisering inom inkubation

4. Accelerationsplattformen

Den främsta drivkraften för en tillväxtmotor är nya applikationer, nya kundsegment, nya marknader och nya partnerskap för redan etablerade produkter och företag. Accelerationsplattformen tillhandahåller en infrastruktur för detta. Behovet av ett acceleratorsystem specifikt för GeoLife Region är begränsat, eftersom acceleratorsystem redan är väl utvecklade ur ett nationellt perspektiv.

Accelerationsplattformen består av ett arbetspaket och är utvecklat med följande aktiviteter:

 • Identifiering och etablering av samarbetsnätverk med nationella acceleratorer
 • Kartläggning av befintliga acceleratorstrukturer som samarbetar med partners till GeoLife Region
 • Kompletterande funktioner för microföretag, eftersom deras struktur inte existerar på samma sätt som för andra typer av företag.

Pin It on Pinterest