Genomförda projekt

SENSING CITY

Sensing city-studien kopplar ihop platsen med en patients välbefinnande. Forskningsstudien utförs i ett verklighetslaboratorium för folkhälsa och förbättrad hälso- och sjukvård genom att samla in aktuell miljödata och koppla den till patientens hälso- och platsdata.

FORT

Fort – värdekedja för offshoreindustrin

I FORT-projektet har FPX besökt det norska offshore-klustret NODE i Kristiansand och tittat på IoT-lösningar i Offshore-industrin. Genom samarbetet har utmaningar lösts för offshoreindustrin, som till exempel att underlätta offshoreunderhåll. FPX genomförde en endagsaktivitet med tillämpade innovationsprocesser kring IoT-utmaningar tillsammans med universitet, företag och offentlig sektor.

Innovationsklivet


Innovationsklivet syftar till att underlätta för människor som har idéer och lösningar på problem, genom att förtydliga vilka innovationsfrämjande tjänster som finns i regionen Gävleborg . Genom Innovationsklivet får de information om var de kan få stöd i sitt företagande, oavsett var i länet de är eller vem de är.
Med gemensamma krafter och kompetenser kommer ett sammanhängande, tydligt och tillgängligt regionalt stödsystem att inrättas för att fånga idéer som kan leda till nya innovationer. Det långsiktiga målet är att detta i sin tur ska leda till fler innovationer, ökad konkurrenskraft och ökad sysselsättning i Gävleborg.
Innovationklivet är ett samarbetsprojekt mellan offentligt finansierade aktörer som ansvarar för innovationsutveckling i Gävleborg, kommunala företagskontor, innovationshubbar, kluster och Högskolan i Gävle.
Projektägare och koordinator är Region Gävleborg. Projektet finansieras genom regionala utvecklingsfonder från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Gävleborg och pågår 2017 – 2020.

TRIIP

Projektet TRIIP hjälpte små företag att analysera sin export- och importverksamhet. TRIIP riktade sig till små företag i Gävleborg, Dalarna och Värmland, med produkter eller tjänster med potential att utvecklas och etableras internationellt. Projektet gav företag möjlighet att utveckla nya metoder för att skapa internationellt konkurrenskraftiga produktpaket.

X-Hack

Hösten 2018 genomfördes ett pilothack kring ett antal fokusområden som XR-teknik, smarta informationsflöden, smarta städer och IoT. Deltagarna fick samarbeta i tvärvetenskapliga grupper under en dag med möjlighet att övernatta. Den kreativa process gav lösningar och samarbeten som låg till grund för den fortsatta utvecklingen av konceptet. Deltagarna kom från både småföretag och större konsultföretag, akademiker och offentliga aktörer var också representerade. Genomförandet fick positiv feedback, och diskussioner pågår redan om att använda programmet även utanför ramen för X-hackathon. Med piloten som utgångspunkt skapades sedan ett mer fokuserat koncept med fokus på teknik.

KRAFT 5.1

Syftet med projektet har varit att skapa bättre förutsättningar och ökad motivation för kvinnor att arbeta inom det växande kompetensområdet ICT. Genom en rad aktiviteter och utbildningsinsatser har projektet hjälpt till att ta upp frågan till en större grupp i samhället än tidigare och nått helt nya målgrupper som deltog i utbildningsverksamheten.

Pin It on Pinterest