Genomförda hack

Hack for Gävle

Hack för Gävle hackathon hölls för första gången i Gävle 2020. Det var gratis och öppet för alla. Inga speciella färdigheter krävdes för de som registrerade sig för att delta, att vara en innovativ lagspelare med intresse för att skapa smarta städer på ett hållbart sätt räckte långt. Mat och sovarrangemang tillhandahölls gratis för alla som behövde det. FPX arrangerade hackathonet och partners var Hack för Sverige, Openhack, Vinnova, Gävle kommun, Microsoft, Sandvik, Lantmäteriet och Nocco. Vinnare blev team OG Solutions med Jakob Engvall, 27, Max Söderström, 27, Philip Olsson, 26 och Gustav Andersson, 27.

 

FPX deltog i Australiens Hack4Future

Hackathons spelar en allt viktigare roll när det gäller att driva innovation och Crowdsourcinglösningar för att hantera affärsproblem och sociala frågor. 48-timmars hackathonet ”Openhack Hack4Future 2020 Australia” hölls under 2020 och lockade över 200 deltagare från över 40 länder världen över.

X-Hack

Hösten 2018 genomfördes ett pilothack kring ett antal fokusområden som XR-teknik, smarta informationsflöden, smarta städer och IoT. Deltagarna fick samarbeta i tvärvetenskapliga grupper under en dag med möjlighet att övernatta. Den kreativa process gav lösningar och samarbeten som låg till grund för den fortsatta utvecklingen av konceptet. Deltagarna kom från både småföretag och större konsultföretag, akademiker och offentliga aktörer var också representerade. Genomförandet fick positiv feedback, och diskussioner pågår redan om att använda programmet även utanför ramen för X-hackathon. Med piloten som utgångspunkt skapades sedan ett mer fokuserat koncept med fokus på teknik.

Pin It on Pinterest