Med stöd av FPX ansökte Gävle kommun om att bli en av EU:s klimatneutrala och smarta städer. I veckan kom beskedet att Gävle kommun var en av de 100 utvalda städerna som ska stödjas, främjas och visas upp under omställningen till ett klimatneutralt samhälle år 2030.  Programmet har inledningsvis avsatt 360 miljoner euro som kan sökas av deltagande städer.

 

Totalt ansökte 377 europeiska städer om att få ta sig an uppdraget att driva EU:s klimatarbete de närmaste åren. Nu står det klart att Gävle blir en av de 100 utvalda städerna. I projektet som drivs av EU-kommissionen finns Europas alla länder representerade och de utvalda städerna ska inspirera fler att följa efter.

–Det här är fantastiska nyheter för Gävle, säger Henrik Dahl, VD på FPX som varit delaktiga i förarbete och ansökan.
– Med de resurser som utnämnandet medför – både finansiellt, tillgång till kompetensstöd och med ett större nätverk för kunskapsutbyte – kan Gävle Kommun göra ännu mer för nå sina klimatmål snabbare.

Sofie Pandis Iveroth är senior konsult inom området hållbar energi och hållbara städer. För FPX räkning har hon under de senaste månaderna deltagit i arbetet med Gävle Kommuns ansökningsprocess.
– Med den erfarenhet som FPX och vi konsulter har av att arbeta med innovationsprojekt kunde man identifiera flera områden där kommunen behövde utvecklas. Vi pekade bland annat på vikten av att ytterligare koordinera sig internt mellan med olika aktörer inom kommunen för att få till den här typen av underlag. Det är något som FPX har arbetat mycket med inom kommunen även tidigare, och de hade redan kommit en bra bit när ansökan blev aktuell.
Gävle har till exempel redan tidigare utsetts till en av städerna i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030, med ett klimatkontrakt värt 5 miljoner kronor.

Det handlar också om att göra en ordentlig förändringsresa, och i många fall helt ändra sitt sätt att tänka och arbeta på.
– Det handlar också om att göra en ordentlig förändringsresa, och i många fall helt ändra sitt sätt att tänka och arbeta på. För att bli klimatneutral och nå de uppsatta målen krävs det att man arbetar med helt nya innovationsprocesser. Det handlar till stor del om att komma ifrån stuprörstänkandet och istället samverka med flera olika parter. FPX har lång erfarenhet och kompetens av att bistå organisationer och kommuner att öka innovationshöjden i verksamheten, genom att bland annat skapa förutsättningar för samverkan, säger Lili André, processledare på FPX.

Evelina Loberg är miljöstrateg på Gävle Kommun och ansvarig för ansökningen.
– Vi har ett starkt team internt och med FPX som möjliggörare fick vi ihop en mycket bra ansökan på kort tid, något som resulterade i att Gävle som stad blev antagen till programmet. Vi spelar ju nu i samma liga som Paris det är jättehäftigt att få den möjligheten!

Evelina menar att utmärkelsen är viktig för Gävles konkurrenskraft och att man bland annat kan locka hit företag och kompetens med en innovativ, grön profil.
– Jag tror också att det kommer innebära mer kraft i vår omställning när vi kan samverka med andra städer som också vill ligga i framkant. Vi har ett enormt stort arbete framför oss, inte minst inledningsvis för att identifiera och utveckla innovativa idéer kring klimatfrämjande åtgärder i Gävle för att kunna ta del av de finansiella medel som finns avsatta i programmet.

 

För mer information, kontakta:

Lili André, processledare på FPX. Epost: lili.andre@fpx.se Tel: 073-077 28 20
Evelina Loberg, Miljöstrateg på Gävle Kommun. Epost: evelina.loberg@gavle.se

 

 

FPX:
Future Position X är en innovationshub som verkar för tillväxt genom bättre hälsa och välbefinnande i den smarta, hållbara och livskraftiga staden. Genom att skapa relationer och samarbeten bidrar FPX till nya tvärsektoriella kopplingar mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. FPX bidrar också till kunskapsutveckling av ny teknik genom att skapa mötesplatser och nätverk kring frågor som blockkedjeteknik, IoT och AI.
FPX finansieras av medlemsföretagen, Region Gävleborg och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. 2020 utsågs FPX till Digital Innovationshub av EU. FPX är också ett vinnväxtinitiativ genom innovations- och forskningsprogrammet Geo Life Region som finansieras av Vinnova. Läs mer på www.fpx.se

Om 100 klimatneutrala och smarta städer:
Inom Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation, driver EU-kommissionen missionen om 100 klimatneutrala och smarta städer. Målet med missionen är att skapa 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030, och att se till att de fungerar som experiment- och innovationshubbar för att alla europeiska städer ska kunna följa efter till 2050. Programmet har 360 miljoner euro i startfinansiering 2021–2023 som kan sökas av deltagande städer.

 

Pin It on Pinterest