Gävle Innovation Arena

Vi bygger framtiden – idag.

Gävle Innovation Arena är det naturliga resultatet och fortsättningen av flera stora initiativ i Sverige och runt om i världen. Collabs bidrar med olika komponenter när det gäller till exempel resurser, perspektiv och funktionalitet. Tillsammans med våra Collabs skapar vi en inspirerande och produktiv samarbetsmiljö för att främja, skapa och producera forskningslösningar och innovationer. Allt till förmån för den framtida smarta, hållbara och livskraftiga staden.

Några av våra Collabs i Gävle Innovation Arena:

 

”Digitalisering skapar ständigt nya möjligheter för medborgarna och samhället. Vi står inför hård konkurrens och vi måste få hjälp att skapa en attraktiv och framgångsrik region när det gäller innovation och entreprenörskap. Vem vet? En idé eller ett koncept kan leda till något stort om det får chansen att utvecklas på innovationsarenan.”

”Vi tror att GIS och geografisk information är en viktig motor för datadriven innovation och samhällsutveckling. Därför är det spännande att kunna bidra till den tekniska plattformen för datahantering och utveckling.” – Rikard Birgersson, försäljningschef på Esri Sweden.

”Lantmäteriet ser stora möjligheter i att Gävle Innovation Arena arbetar för att lyfta geodata så att den kan användas för innovation som leder till förbättringar i samhället” – Mats Snäll, chef för digitalisering Lantmäteriet 

”För oss är Gävle Innovation Arena ett sätt att hålla koll på teknikutvecklingen. Ny teknik skapar nya utmaningar för kommunikation och innehåll. Att vara en del av ett sammanhang där gränserna utforskas och flyttas är inspirerande och lärorikt – Robert Månsson, Twist and Shout 

”Geografisk data och information kan hjälpa oss att skapa en hållbar stad och leverera smarta lösningar. För oss är Gävle Innovation Arena en facilitator där Gävle Citys data kan förvandlas till spännande bilder, analyser och prognoser. I slutändan kan vi med hjälp av data från arenan genererar datordrivna modeller som kan ge bättre omsättning för företag och hållbar stadsutveckling.” – Daniel Swärd, Gävle City Cooperation.

 

Få senaste nyheterna om Gävle Innovation Arena

Blockchain - Vad är det och hur använder vi det inom GIA?

Hur kan jag använda arenan?

– Lägg upp en utmaning och låt våra samarbetspartners komma med en lösning.

– Utveckla processer och produkter/tjänster som löser de upplagda utmaningarna – i ett team eller på egen hand.

– Använd data från Datasjön i forsknings- och innovationsprojekt.

– Utveckla nya lösningar genom att simulera och visualisera scenarier i 4D-modellen.

– Utveckla applikationer och produkter i Innovationsplattformen.

– Kör studier/projekt och testa nya produkter i verklighetens Test Bed.

Läs mer om de olika projekten som pågår i Arenan

Ett exempel från GIA och Lantmäteriet

 

 

Vad innehåller Gävle Innovation Arena? 

– Ett innovativt nätverk med ett helt nytt synsätt på innovation med drivkraften att kontinuerligt utveckla och samarbeta för att bygga den smarta, hållbara och livskraftiga staden.

– En verklighetstestbädd – ett område på 3 kvadratkilometer med verkliga förhållanden och realtidsdata över Gävle. Du samlar in data genom crowdsourcing, sensorer, tester av produkter och tjänster.

– En geografisk datazon – en Datasjö som innehåller data från verklighetstestbädden. Datasjön expanderar kontinuerligt över tiden.

– En plattform med verktyg – för både professionella utvecklare och mallar för nybörjare.

– En interaktiv, VR-aktiverad 4D-modell som speglar verklighetstestbädden.

– En virtuell gemenskap – för att dela data, kodning, appar, upplevelser, plocka upp utmaningar etc.

Hur får jag tillgång till Gävle Innovation Arena?

Bli medlem genom att registrera ett konto på webbplatsen. Detta ger tillgång till verktyg, data, utmaningar och alla andra medlemmar. Privatpersoner går med gratis och kan registrera ett konto på webbplatsen. Detta ger åtkomst till att alla ärenden och tillgång till utvecklingsverktyg med öppen data.

Mer om våra collabs

Gå till Arenan

Pin It on Pinterest