BIG-projektet som drivs av Högskolan i Gävle och FPX har inlett ett samarbete med Fitnessarmbandstillverkaren Garmin. För att samla in hälsodata kommer man att använda aktivitetsarmband från Garmin som mäter hjärtfrekvens och blodets syremättnadsnivå under natten med den handledsbaserade Pulse Ox²-sensorn. Studien kommer att rekrytera ett representativt urval av 500 deltagare bland Gävles befolkning och ge dem en Garmin Vivosmart 4 att använda. Under en period av 12 månader kommer BIG-projektet att samla in deltagarnas dagliga biometriska data. All data kommer att samlas in direkt från deltagarnas handleder, skickas till Garmins servrar för att därefter överföras säkert via Garmin Health API och lagras krypterat på Högskolan i Gävles servrar.

Tillgängliga biodata
Tack vare samarbetet med Garmin kommer projektet att kunna få direkt tillgång till en mängd olika biometriska data. Den informationen kommer att kombineras med GPS-spår som visar var någonstans testdeltagarna har befunnit sig under sitt deltagande i projektet.
– Den biometriska datan tillsammans med positionsuppgifterna kommer att ge oss en djupare förståelse för människors hälsorespons i relation till de olika geografiska miljöerna i Gävle. Det ökar vår förståelse för vilka geografiska egenskaper hos en stad som verkligen kan främja människors hälsa och välbefinnande, säger Dr Matteo Giusti, projektledare för BIG-projektet.

Pin It on Pinterest