Anmäl dig här

I samarbete med Nätverket för hållbart byggande och förvaltning anordnas ett frukostmöte kring Innovation i stadsutvecklingen.
Umeå är i ständig förändring, påverkad av klimatförändringar, digitalisering och migration. Umeås innovationsplattform för hållbara städer – Social Progress Innovation Sweden – stödjer den kommunala organisationen att möta brännande utmaningar genom att ta vara på stadens kulturella och kreativa kraft och förmåga att samverka med det omgivande samhället, både lokalt och internationellt.Alla städer behöver mötesplatser där människor kan samverka och tänka på nya sätt tillsammans.

Kom och lyssna på när vi berättar om vår  verksamhet och några pågående innovationsprojekt. Ett genomfört projekt inom FPX är ”Ett tak – fem möjligheter” utforskar ekonomiska fördelar kring etablering av gröna tak i stadsområden.

07.45 Frukost & video mingel
08.00 Inledning
08.05 Future Position X, Henrik Dahl, VD
08.35 Ett tak – fem möjligheter , Agneta Persson, Projektutvecklare, VD Anthesis
08.55 Kreativitet och social hållbarhet i stadsutvecklingen, Ellen Grahn, Utvecklingstrateg Umeå kommun
09.15 Diskussion
09.25 Info från Nätverket
09.30 Avslutning

Anmälan till ebba.almqvist@esam.se senast den 8 februari. Frukostmötet genomförs digitalt. Länk skickas efter anmälan, dock tidigast två dagar före frukostmötet.

Pin It on Pinterest