Du som är projektdeltagare i ett projekt finansierat av Medtech4Health erbjuds nu en unik möjlighet att ta del av en kostnadsfri seminarieserie inom deras satsning Kunskapslyftet.

Seminarieserien består av korta, webbaserade utbildningar (1-3 timmars webbinarier) inom regelverk och standarder för såväl medicintekniska produkter som produkter för in vitro-diagnostik.

Klicka här för att läsa vidare

Pin It on Pinterest