Grundidén med gröna tak-projektet är att utforska olika möjligheter att upprätthålla och stärka ekosystemtjänster genom att applicera gröna tak på stadsfastigheter. Tanken är att undersöka vinster och kostnader för fem olika gröna tak ur en fastighetsägares perspektiv. Analysen kommer att ligga till grund för att ett grönt tak ska byggas på en ny fastighet i centrala Uppsala.

Fastigheten kommer att vara ett kombinerat kontorshotell och vanligt hotell och kommer att byggas av Mässing Fastigheter. Man diskuterar för närvarande med Uppsala Kommun om den detaljerade planen. Förutom att tillhandahålla kunskapsunderlag för att bestämma vilken typ av grönt tak just detta hus ska ha, bör projektet ge en grundläggande kunskapsbas för fastighetsägare. I Messings nya byggnad i Uppsala kommer en kombination av två eller tre olika gröna takfunktioner troligen att väljas.

Idag finns utkast till de fem olika gröna takkoncepten som projektgruppen arbetar med; Fritidstak, energitak, vattentak, odlingstak och biologiskt mångfaldstak. Marita Wallhagen från Högskolan i Gävle kommer tillsammans med Åsa Eriksson Ekologigrupp att sätta ihop dessa delar för den utsedda fastigheten till ett stort, sammanhängande tak med alla de olika komponenterna. Julia Wahtra och Sandra Gradin på Anthesis analyserar värdet av de ekosystemtjänster som de gröna takkoncepten genererar och Agneta Persson, Anthesis, leder projektet.

Under vecka 20 kommer projektgruppen att ha ett arbetsmöte om detta, och därefter kommer den första delen av projektarbetet att avslutas. Nästa steg blir att utvärdera det ur ett ekonomiskt perspektiv för fastigheter.

Pin It on Pinterest