Denna presentation hölls den 9 september 2020 kl 10.00.

Marknadsdriven utveckling av ekosystemtjänster på gröna tak

Det strategiska innovationsprojektet ”Ett tak – fem möjligheter” utforskar frågor kring etablering av gröna tak i stadsområden. Projektet samordnas av FPX och drivs inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Projektledare var Agneta Persson från Anthesis. Nedan återfinns presentationen från webinariet.

Klicka på bilden nedan för att öppna presentationen i ett nytt fönster.


Pin It on Pinterest