En kort introduktion om hur data och enkla modeller kan användas för att förstå ett samhälle i förändring.